Dva němečtí studenti absolvovali stáž na SŠ, ZŠ a MŠ ve Frýdku-Místku, na které se seznámili s formami, metodami a technikami výuky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka byla zpestřena například canisterapií, společným vařením nebo kreativními činnostmi. Projekt by měl pokračovat i v dalších letech.