Zároveň další tři zmodernizovala. Pořízením a modernizací přístrojů se především zkvalitní poskytovaná péče pro pacienty a zlepší se pracovní podmínky pro personál. Modernizace přístrojů, které slouží k vyšetření tepen, snížila radiační dávky pro personál i pacienty o 50 až 70 procent v závislosti na druhu výkonu. V Nemocnici Podlesí je nyní celkem sedm angiolinek.