„V posledních letech dochází k nárůstu pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění či traumatu a potřebují zvýšenou péči, ale již nevyžadují anesteziologicko-resuscitační či intenzivní péči v plném rozsahu. Současně jejich zdravotní stav nedovoluje přeložení na standardní nebo následné lůžko, které není k poskytování této péče uzpůsobeno,“ uvedl ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Stavební úpravy probíhaly v prvním nadzemním podlaží budovy V, kde byly původně umístěny ambulance a provozní zázemí. Součástí oddělení je také samostatná pracovna sester a kuchyňka v každé části, dále pak společná pracovna lékařů, zázemí pro ošetřovatelský personál a příslušné sociální a hygienické zařízení.

Celkové náklady na vybudování oddělení včetně vybavení dosáhly 50 milionů korun. Polovinu pokryla dotace zřizovatele nemocnice, jímž je Moravskoslezský kraj. Druhou polovinu, na kterou kraj poskytl návratnou finanční výpomoc, bude nemocnice postupně splácet.

Na oddělení byl pořízen nový nábytek, každý pokoj je vybaven moderními intenzivními lůžky, zdravotnickou technikou a pomůckami potřebnými k zajištění péče o tyto pacienty. Nemocnice nakoupila také plicní ventilátory a oplachovač podložních mís a močových lahví.

Kraj připravuje optimalizaci zdravotní péče, která má zajistit ekonomickou a finanční stabilitu nemocnic a také pomůže řešit problém chybějících zdravotnických pracovníků. „Návrh optimalizace posuzuje speciální pracovní skupina, která své výsledky v říjnu předloží krajskému zdravotnímu výboru. V prosinci bude zastupitelstvu kraje předložen detailní plán optimalizace zdravotní péče,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Nová oddělení podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauera reagují na dlouhodobé potřeby v oblasti Frýdecko-Místecka, Třinecka a případně Novojičínska. „S ohledem na demografický vývoj a nárůst počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči, bylo zřízení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče nutné,“ podotkl náměstek.