Přístroj v hodnotě 4,8 milionu korun byl pořízen na oddělení Intervenční radiologie, kde slouží při zákrocích u pacientů s bezprostředním ohrožením ztráty končetiny.

Nové moderní C rameno se špičkovými parametry nahradilo starší typ, který v nemocnici využívali devět let. „Ve srovnání s předchozím přístrojem má nové C rameno výkonnější generátor, což dohromady s takzvaným plochým digitálním zesilovačem přináší vyšší kvalitu zobrazení a možnost provádění delších a složitějších výkonů," říká primář oddělení Marian Wierzgoń.

Nový přístroj slouží pro cévní operace realizované současně s endovaskulárním výkonem, využívá se také u dalšího typu hybridních revaskularizačních výkonů. Jde o stavy s bezprostředním ohrožením končetin. Lékaři Nemocnice Podlesí ročně provedou asi šedesátku těchto dvou druhů zákroků, což je jeden z nejvyšších počtů v tuzemsku.