Dvě lůžka nyní nemocnice na Sosně získá díky příspěvku hutnického města. Zastupitelé totiž souhlasili s tím, že Třinec příspěvkové organizaci poskytne 80 tisíc korun.

„Nemocnice se obrátila i na nás, abychom v rámci možností přispěli. Ta částka odpovídá našim možnostem, v dobách zlých se nerozdává tolik,“ řekla před hlasováním zastupitelům starostka Věra Palkovská.

O poskytnutí příspěvku rozhodlo 29 zástupců města, nikdo nehlasoval proti.

Přečtěte si také:Nemocnice na Sosně představila moderní sály