Do osmého ročníku ankety se zapojilo celkem 157 nemocnic, na dotazy pak odpovědělo od března do září celkem 50 tisíc pacientů. Organizace už zveřejnila letošní výsledky, které Nemocnici Podlesí vynesly na první příčku v absolutním pořadí.

„Je to pro nás především výraz uznání dobré práce všech našich zaměstnanců, bez kterých by nemocnice jen těžko zvítězila. Dlouhodobě se snažíme v naší nemocnici klást důraz na vlídnou komunikaci a přátelské prostředí, výsledek celostátní ankety nasvědčuje, že tyto hodnoty naši pacienti vnímají," řekl ředitel Nemocnice Podlesí Karel Lukeš s tím, že pacienti vesměs nepoznají, že byli léčeni za pomoci špičkové technologie, ale poznají, jak se s nimi jedná. „Děkujeme jim za jejich přízeň a vlídné hodnocení, které přijímáme s velkou pokorou. Také bych chtěl touto cestou poděkovat všem svým kolegům v nemocnici. Vítězství je v prvé řadě výsledkem jejich poctivé práce a lidského přístupu," dodal ředitel.

Podle Karla Lukeše stojí za letošním úspěchem medicínské i „nemedicínské" rozvojové investice. „Vyzdvihl bych hlavně výstavbu nejmodernějšího hybridního sálu ve střední Evropě, který je vizionářskou investicí budoucnosti. Z té nemedicínské pak třeba rozšíření parkovací kapacity pro naše pacienty i zaměstnance, která byla v minulosti velkým zdrojem nespokojenosti. To vše však musí jít ruku v ruce s dlouhodobou a vytrvalou prací s lidmi napříč všemi úrovněmi personálu od kuchařů až po nejvyšší vedení společnosti," doplnil Karel Lukeš s tím, že si nemocnice plně uvědomuje, že přístup personálu k pacientovi je základem. „Ačkoliv byl u nás v nemocnici vždy na vysoké úrovni, byl rok 2013 v Nemocnici Podlesí vyhlášen Rokem komunikace s pacientem. Uskutečnili jsme řadu komunikačních seminářů a školení pro všechny skupiny zaměstnanců, kdy vrcholem pro všechny zúčastněné byly kurzy Ladislava Špačka a Petra Studenovského," sdělil ředitel. Nemocnice Podlesí se v absolutním pořadí neumístila na prvním místě poprvé. Jako nejlepší nemocnici si ji zaměstnanci a pacienti zvolili také v roce 2009. Od počátku ankety se pravidelně umisťuje na předních příčkách zejména díky kladnému hodnocení pacientů.

Nemocnice v Třinci-Podlesí. Angiolinka.