„Nová počítačová tomografie, která vyšetřuje rychle, přesně a bezbolestně, významně zkvalitní diagnostiku vnitřních orgánů. Přístroj nevynechá jediný milimetr těla a kvalita snímků je tak vysoká, že umožňuje i vyšetření pohybujících se orgánů, jako je srdce,“ řekl ředitel nemocnice Karel Dostalík s tím, že přístroj bude sloužit i klientům, kteří netrpí chorobami srdce a cév, ale u nichž je potřebná vysoce kvalitní CT diagnostika z jiného důvodu – plicní problematika, virtuální kolonoskopie, neurologické diagnosy. „Podle předem zmapovaných potřeb našeho regionu předpokládáme, že při úplném provozu nového přístroje budeme provádět pět tisíc vyšetření ročně,“ dodal ředitel.

Počítačová tomografie je rentgenologické vyšetření, založené na zobrazování příslušné oblasti těla ve vrstvách. Počítač následně vyhodnotí i drobné rozdíly v pohlcování rentgenového záření mezi jednotlivými částečkami tkáně či orgánu. Výsledný obraz je podobný řezu příslušnou částí těla a při celkovém zhodnocení poskytuje trojrozměrný obraz.

Nemocnice Podlesí loni investovala celkem 70 milionů korun. Mezi největší investice patřilo pořízení špičkového zobrazovacího systému pro trojrozměrné zobrazení srdce v hodnotě pěti milionů korun. (lew)