„Nová ústavní lékárna byla vybudována v prostorách bývalé recepce a bufetu v bloku E, kde může nyní lépe plnit své základní funkce, kterými jsou zásobování lůžkových oddělení nemocnice a výdej léků na recepty pro pacienty," řekl vedoucí ústavní lékárny Rudolf Kaleta. Přestavba lékárny si vyžádala zhruba 7,7 milionu korun. Moravskoslezský kraj přispěl téměř třemi miliony, větší část nákladů hradí nemocnice z vlastních zdrojů.

O třicet lůžek pak bylo rozšířeno oddělení dlouhodobé následné péče, umístěné ve 3. nadzemním podlaží budovy V.

„Oddělení je určeno pacientům, kteří už nepotřebují akutní zdravotní péči, jejich stav je stabilizován, ale vyžadují doléčení či ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Jedná se o pacienty po infekčním onemocněních, se srdečním selháním, po traumatech a tak dále, tedy zpravidla křehké seniory, potřebující specifický přístup, racionální lékovou politiku, zlepšení funkční zdatnosti," sdělil primář oddělení Michal Bílský.

„První část oddělení s třiceti lůžky, kterou jsme otevírali v říjnu loňského roku, byla okamžitě zaplněna," doplnil Bílský. „Za první tři měsíce provozu první části oddělení máme vesměs pozitivní odezvu od našich klientů i jejich rodinných příslušníků. Snažíme se o to, aby byl pobyt pacientů u nás co nejpříjemnější," uvedla vrchní sestra Dagmar Luknárová. Náklady na rekonstrukci oddělení dlouhodobé následné péče budou činit 1,25 milionu korun a jsou hrazeny z prostředků kraje.