Zájemci o tuto činnost se mohou hlásit v průběhu května přímo u koordinátorky Slezské diakonie.

„Dobrovolníci si mohou s pacienty povídat nebo jen naslouchat, hrát hry, předčítat jim z novin a časopisů nebo se zapojit do skupinových akcí, mezi které patří společné výtvarné tvoření s pacienty, hra na hudební nástroj, taneční nebo hudební vystoupení nebo vyprávění. Oblíbené jsou také procházky v nemocničním parku, zpěv lidových písní a další aktivity," řekla Lucie Protivanská, koordinátorka Slezské diakonie v Českém Těšíně.

„S dobrovolníky docházejícími na oddělení sociálních lůžek máme dobrou zkušenost," potvrdila Lucie Sikorová, vedoucí oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec. „Pro naše klienty to znamená zpestření pobytu v nemocnici a různá zájmová činnost také přispívá ke zlepšení jejich psychické kondice. Proto nové zájemce o dobrovolnictví určitě uvítáme," dodala Lucie Protivanská.

„Díky donátorům můžeme dobrovolníkům poskytnout pomůcky pro jejich činnost, proplácet náklady na dopravu do nemocnice i zpět, zdarma je školíme, poskytujeme supervizní a vzdělávací podporu," upřesnila Lucie Protivanská. Dobrovolníkem se může stát prakticky kdokoliv ve věku od 18 let ať už se jedná o maminku na mateřské, studenta, důchodce, nezaměstnaného kdo si umí najít chvíli volna, kterou by chtěl věnovat pomoci druhým. Pokud máte chvíli volna a chcete ji věnovat těm, kteří ji potřebují, přijďte. Dobrovolnictví je přínosem pro všechny.