„V polovině roku 2006 jsme se rozhodli projít procesem akreditace. Znamenalo to zavést v celé nemocnici jednotný systém do každodenních činností zdravotníků i nezdravotnických pracovníků nemocnice,“ uvádí nás do problému manažerka pro akreditaci Nemocnice Třinec Libuše Magnusková. „Vytvořili jsme tým lidí, kteří proces akreditace vedli. Rozhodně to nebyla procházka růžovým sadem, někteří z našich kolegů mají ke slovu akreditace dodnes jistou averzi. Nutné sjednocení postupu práce totiž znamená poměrně náročné přesvědčování lidí ke změně myšlení. A to je proces dlouhodobý a občas i bolestný,“ dodala Magnusková.

Na začátku bylo nutné podrobně zmapovat veškeré činnosti nemocnice. „Vytvářeli jsme a postupně upravovali vnitřní předpisy v písemné podobě,“ říká hlavní sestra Nemocnice Třinec Šárka Panáková. „Pokud se podíváme na situaci tehdy a dnes, srovnáváme prakticky nesrovnatelné. Před rokem 2006 byly zpracované písemné standardy pouze pro malou část ošetřovatelské a lékařské péče. Dnes je situace naprosto jiná, sestrám při práci pomáhá více než 130 standardů, které detailně určují například postup při odebírání krve, podávání léčiv nebo ošetření pacienta s chronickými ranami,“ upřesnila hlavní sestra.

Nemocnice Třinec získala certifikát, který stvrzuje získání akreditace podle českých národních standardů. Ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Jiříček k tomu říká: „Jsme rádi, že se nám podařilo získat statut akreditovaného zařízení. Je to totiž oficiální potvrzení kvality námi poskytované péče. Akreditaci nechápeme jako cíl, ale jako prostředek k neustálému zvyšování kvality a bezpečnosti léčebných procesů. Bezpečnost ve zdravotnictví je důležitá pro všechny zúčastněné, tedy pro pacienty, lékaře, ošetřovatelský personál a nemocnici jako celek. Jsem rád, že všichni zaměstnanci se při přípravě na akreditaci s tímto přístupem ztotožnili. Děkuji lékařům, sestrám, pomocnému personálu i všem ostatním pracovníkům, kteří se na přípravě k akreditaci aktivně podíleli.