V rámci projektu získala nemocnice dva kusy skiagrafických přístrojů s přímou digitalizací, dále skiagraficko-skiaskopický RTG systém a ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie.

"Vše si vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy, které na oddělení radiologie probíhaly tři měsíce. Z důvodu instalace nových RTG přístrojů došlo i ke změnám dispozičního uspořádání celého radiologického pracoviště, které povedou ke zlepšení přístupu a transportu pacienta k daným RDG vyšetřovnám," uvedla Irena Sikorová Nožková, mluvčí třinecké nemocnice.

"Zvyšování kvality zdravotní péče je pro Moravskoslezský kraj jako zřizovatele šesti nemocnic v regionu velmi důležité. V třinecké nemocnici ještě letos plánujeme modernizaci a rozšíření rehabilitace za dvacet milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Nahrazení stávajících konvenčních skiagrafických přístrojů plně digitálními přístroji umožní provedení většího počtu vyšetření za stejný čas. "Vyšší detekční účinnost redukuje radiační dávky a umožní získat vysokou kvalitu obrazů, včetně jejich následných úprav s digitální archivací," doplnil Zdeněk Matušek, ředitel Nemocnice Třinec. Na projekt nemocnice získala dotaci z EU, státního rozpočtu a přispěl i Moravskoslezský kraj.