„V průběhu června vyhotoví správce poplatku hromadný předpisný seznam na nedoplatky na místních poplatcích za rok 2011. Informace o jeho vyhotovení budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku a bude k nahlédnutí u správce poplatku, kterým je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku, oddělení místních daní a poplatků, v kanceláři č. 103 – místní poplatek ze psů a v kanceláři č. 104, 106 – 109 – místní poplatek za komunální odpad,“ sdělila Jana Matějíková, tisková mluvčí města.

Vysoká pokuta hrozí také dlužníkům, kteří ještě neuhradili poplatky za starší období. Nebude-li nedoplatek vyměřený hromadným předpisným seznamem uhrazen, město přistoupí k vymáhání. Tím dojde k dalšímu navýšení poplatku o exekuční náklady ve výši 500,– Kč.

„Daňovou exekuci je možno provést, mimo jiné, srážkami ze mzdy, sociálních a nemocenských dávek, příkazy na peněžní prostředky na účtech vedených u bank, na účtech stavebního spoření, prodejem movitých věcí a prodejem nemovitosti,“ upřesnila mluvčí.