Míra nezaměstnanosti činila 6,95 % (v roce 2008 7,66 %) a v porovnání s předcházejícím měsícem vzrostla o 1,05%-ního bodu.

Úřad práce evidoval 3 740 žen, což je 47,4 % z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Při srovnání s minulým měsícem se počet absolventů a mladistvých zvýšil o 39 (t. j. o 8,0 %) a na konci ledna úřad práce evidoval v této skupině 529 osob (ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 to je pouze o 1 osobu méně).

Nárůst o 47 osob oproti minulému měsíci byl zaznamenán v kategorii osob se ZP, kterých bylo evidováno ke konci ledna 1 537, což je nejnižší počet v tomto měsíci od roku 1998. V průběhu ledna požádalo o zprostředkování zaměstnání 1 930 nových uchazečů (oproti stejnému období loňského roku to je o 601 osob více). Z nově zaregistrovaných uchazečů o zaměstnání (UoZ) 123 ukončilo samostatně výdělečnou činnost.

V lednu ukončilo evidenci a vyřazeno bylo 858 UoZ (oproti stejnému období loňského roku to je o 650 osob méně) – z tohoto počtu bylo pro 517 UoZ důvodem ukončení evidence nástup do zaměstnání (v lednu 2008 nastoupilo do zaměstnání o 376 UoZ více). Z hlediska pracovních příležitostí evidoval úřad práce k poslednímu lednu celkem 720 volných míst s místem výkonu práce v okrese Frýdek-Místek, což je o 845 volných míst méně než ve stejném období roku 2008 a o 707 volných míst méně než ke konci předcházejícího měsíce. Na jedno volné pracovní místo připadalo cca 11 uchazečů – pro srovnání ke stejnému datu minulého roku na 1 volné pracovní místo připadalo cca 6 UoZ.

Pro dělnické profese bylo nabízeno 555 vhodných volných míst (o 625 méně než v roce 2008) a pro ostatní profese 165 vhodných volných míst (o 220 méně než v roce 2008). Pro osoby se zdravotním postižením bylo v nabídce úřadu práce pouze 9 vhodných volných míst (o 25 méně než v roce 2008), pro absolventy a mladistvé 44 vhodných volných míst (o 142 méně než v roce 2008). K 31. lednu bylo v nabídce úřadu práce nejvíce volných pracovních míst v profesích zedník, horník, číšník – servírka, poštovní doručovatel, pracovník ochrany a ostrahy, kuchař, tesař – truhlář a stavební a provozní elektrikář. V lednu zaměstnavatelé hlásili úřadu práce nejvíce volných pracovních míst zejména v profesích stavební a provozní elektrikář, zedník, číšník – servírka, uklízečka, projektant elektrotechnických zařízení a obchodní agent. (mach)