Na projektu, který se připravoval pět let, se již rozeběhly stavební práce. Nošovický úsek by měl být hotový do začátku letních prázdnin, jeho financování pokryje z 80 procent dotace Moravskoslezského kraje.

Připravovaná cyklotrasa představuje prodloužení stávající sítě bezpečně trasovaných koridorů cyklistických tras, které v současnosti končí v obci Dobrá. Účelem projektu je přenesení cyklodopravy v mikroregionu v celé své délce mimo pozemní komunikaci č. III/4774.

Dvaatřicátý ročník Lašské polarni expedycije. 26. února 2023 na Čeladné.
OBRAZEM: Z Čeladné v neděli vyrazila Ĺašska polarni expedycija

Stávající pozemní komunikace je intenzivně využívaná individuální a nákladní automobilovou dopravou a je tudíž pro cyklisty nevhodná a nebezpečná. Celková intenzita dopravy v některých úsecích přesahuje 5 tisíc vozidel a až 500 cyklistů za den.

Část povrchu cyklostezky bude mlatová, část štěrkodrť. Projekt je rozdělený na tři etapy a vychází ze společného plánu Sdružení obcí povodí Morávky.