Postavení silničního nadjezdu v Balinách, který je v provozu od loňského dubna, umožnilo odklon těžké nákladní dopravy z centra Třince do průmyslové zóny. -více ZDE

V návaznosti na tuto investici Moravskoslezského kraje se železárny rozhodly postavit v Balinách novou silniční váhu, která umožní snížení počtu průjezdů velkých nákladních aut areálem firmy i středem města – z důvodu vážení na stávající silniční váze umístěné u hlavní brány TŽ.

Váha je klíčová pro zlepšení logistiky, sníží se i prašnost

„Sice jde o menší investici, ale ta pozitivně ovlivní nejen logistické toky v areálu firmy, ale zároveň významně sníží pohyb kamionů uvnitř areálu Třineckých železáren i omezí jejich průjezd středem města. Kromě toho, že zkrátíme dobu pobytu vozidel, snížíme i zatížení páteřní komunikace uvnitř areálu o minimálně třetinu a v některých úsecích až o 85 procent,“ řekl Jan Czudek.

„Váha by měla ročně obsloužit zhruba 35 tisíc vozidel. Samozřejmě, že to přispěje k úsporám nákladů na přepravu materiálu a zboží i na údržbu této komunikace, ale snížíme také exhalace i hlučnost uvnitř areálu. Je to náš další příspěvek ke zlepšení kvality životního prostředí,“ dodal Czudek. „Je to v podstatě doplnění té velké krajské investice,“ upozornil. „Určitě to musí snížit prašnost, protože ten počet těžkých nákladních vozidel přes město, přes centrum města, se sníží. A víme dobře, že automobilová doprava se podílí na prašnosti zhruba jednou třetinou,“ naznačil Jan Czudek.

Nechybí detektor radioaktivity

Silniční váha, která byla od února ve zkušebním provozu, podle něj splňuje veškeré požadavky dnešní doby – vážení s přenosem dat do řídicího systému TŽ, nainstalován je i detektor radioaktivity. Protokol o nepřekročení mezních hodnot radioaktivity je podmínkou pro příjem materiálu do firmy. „Je zajištěno propojení obou technologií – silniční váhy a detektoru radioaktivity. Váha má také zapojen kamerový systém zaznamenávající SPZ auta, popřípadě číslo kontejneru se šrotem pro zajištění větší bezpečnosti a kontroly při pohybu materiálu v podniku,“ doplnil investiční ředitel.

Investice byla zahájená počátkem loňského roku, stavební práce začaly v září. Hlavní objem prací tvořily především zpevněné plochy – příjezd k nové silniční váze, odstavná místa pro čekající kamiony, dále pak základy pro uložení silniční váhy, vážní domek, přípojky a kanalizace. I díky příznivému počasí mohla být stavba dokončena a zkolaudována již koncem roku 2009.

TŽ od roku 1997 proinvestovaly více než 13 miliard korun, přičemž do ekologických projektů směřovaly přes čtyři miliardy korun.