Více než půl kilometru dlouhá stěna ochrání obyvatele Paskova nejen před hlukem z provozu terminálu a železniční dopravy na vlečce, ale i před hlukem z rychlostní komunikace Místecká. Stavba protihlukové stěny byla zahájena počátkem listopadu letošního roku. Stěna se bude rozprostírat po celé východní straně terminálu Ostrava-Paskov a oddělí tak přilehlou obytnou zónu obce Paskov. Většina stavby by měla být dokončena ještě v letošním roce, její celková délka má po dobudování dosáhnout 572 metrů.

Konstrukce stěny je sestavena z prefabrikovaných železobetonových prvků o výšce čtyři metry nad úrovní terénu. Povrchová úprava má zajistit vysokou míru pohlcení a odražení hlukových emisí a zaručí dodržení předepsaných hygienických limitů. Investiční náklady dosahují částky 7 milionů korun a plně je hradí společnost Advanced World Transport a.s. „Stavbu stěny chápeme jako příspěvek ke zlepšení životního prostředí občanů Paskova a k další ekologizaci našich činností,“ uvedl vedoucí terminálu Ostrava-Paskov Michal Kubíček.

Skupina AWT vnímá ekologii jako integrální součást svého podnikání. Jejím hlavním předmětem činnosti je železniční a kombinovaná doprava, která se řadí mezi nejekologičtější způsoby dopravy vůbec. Rozsáhlými rekultivačními pracemi zase společnost AWT Rekultivace vrací přírodu do regionů postižených důlní i jinou průmyslovou činností.

Otevřený terminál Ostrava-Paskov patří k několika málo soukromým otevřeným terminálům v zemi a je tak klíčovým místem pro stále významnější kombinovanou dopravu mezi železnicí a silnicí. Nachází se na strategickém místě a propojením do důležitých evropských přístavů a terminálů. Disponuje skladovací kapacitou 1 400 TEU a celním zastoupením přímo na místě.