V upraveném rozpočtu města pro rok 2016 činí přijaté dotace 162 milionů korun, zatímco v návrhu rozpočtu města pro rok 2017 pouze 76 milionů. V roce 2016 město obdrželo dotace na investiční akce, které byly spolufinancované z evropských peněz, jde například o baseballové hřiště, modernizaci dětských sportovních areálů, rekonstrukci lávky Sadová a veřejných sportovišť. „Návrh rozpočtu pro rok 2017 obsahuje pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu, dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv a dotaci na akci Arboretum Frýdek-Místek, kterou město zrealizovalo v roce 2016," uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Ostatní dotace, například na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, sociální práci, lesního hospodáře a podobně, budou do rozpočtu města zapojovány v průběhu roku 2017 po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace.

NA CO SE POUŽIJE INVESTIČNÍ REZERVA?

Do rozpočtu roku 2017 je převedena rezerva na investiční akce ve výši 80 milionů, kterou si město vytvořilo v roce 2016, a to převážně z vyšších daňových příjmů, doplatků dotací z předfinancovaných investičních akcí, ale také zůstatku z předešlého roku. Z rezervy budou financovány konkrétní investice, o kterých rozhodnou zastupitelé na svých dalších zasedáních.

Nejvíce peněz by se mělo investovat do výměny oken a zateplení bytových domů, výstavby skateparku a vybudování semaforů na Letné v Čelakovského ulici na výpadovce do Frýdlantu. Semafory by se měly objevit i na křižovatce Revoluční ulice a ulice Míru.

O rozpočtu na příští rok má být brzy jasno i v dalších městech v okresu. Například zastupitelé v Třinci mají návrh rozpočtu na příští rok na programu úterního jednání. Výdaje by se měly vyšplhat na zhruba 668 milionů korun, deficit ve výši bezmála 115 milionů korun má být finančně zajištěn výhradně z peněz, které se nevyužily letos. Příští týden projednají návrh rozpočtu také zastupitelé ve Frýdlantu nad Ostravicí, město počítá s výdaji přes 207 milionů korun.