Zastupitelé města tento týden určili pravidla pro udělování cen města za mimořádné počiny občanů. V rozpočtu města na příští rok je na tato ocenění pamatováno částkou dvou set tisíc korun. Cenu statutárního města Frýdku–Místku mohou dostat místní občané nebo výjimečně i lidé odjinud, kteří přispějí k rozvoji města a k šíření jeho dobrého jména nebo projeví mimořádnou odvahu při záchraně lidských životů.

„Ceny města je možné udělit v několika oblastech společenského života, kterými jsou vědecká činnost, výtvarné umění a architektura, hudba, literární činnost, dramatické umění, sport, výchova a vzdělávání a záchrana lidských životů,“ uvedla primátorka města Eva Richtrová (ČSSD). Na těchto oblastech se shodli předsedové všech politických klubů zastupitelstva města.

Ceny bude město udělovat jednou ročně vždy za uplynulý rok, vždy pouze jednu v dané oblasti. Ocenění občané dostanou pamětní list, umělecké dílo s motivem města a peněžní dar ve výši dvaceti tisíc korun. Cenu je možné udělit i in memoriam a v takovém případě bude předána nejbližším rodinným příslušníkům. Písemné návrhy na ocenění budou moci po zveřejněné výzvě předkládat sami občané města. Návrhy projednají předsedové politických klubů, následně radní města a poslední slovo ve výběru budou mít zastupitelé.

Ceny pak předá primátor nebo primátorka města Frýdku–Místku na slavnostním večeru 14. března u příležitosti vzpomínky na ozbrojený odpor 3. praporu 8. pěšího pluku proti okupačním vojskům v roce 1939.