Údaje, které jsou na tabulích uváděné od loňského roku, mají podle nich nedostatečnou vypovídající hodnotu. Mezi cestujícími převládá chaos a nespokojenost. „Původně si cestující mohli bez problémů odvodit, jakou trasou spoj jede,“ píší řidiči v dopise, jehož plné znění uvádíme na závěr. Protože ale většina občanů své rozhořčení řeší pouze spíláním na hlavy řidičů a neobrací se se svými stížnostmi na vedení společnosti, změna nového systému se nechystá.
„Na základě postupného sjednocování informačních systémů na provozech Karviná, Havířov, Orlová a Frýdek-Místek jsme sjednotili světelné směrové tabule na vozidlech,“ potvrdila slova řidičů Andrea Švanová z centrálního pracoviště ČSAD Havířov.

Vedení s řidiči nesouhlasí

Podle ní se údaje na světelných tabulích změnily právě z důvodu četných připomínek cestujících, týkajících se jejich původního vzhledu a nedostatečné vypovídající schopnosti. Nová tabule na dálkových linkách obsahuje číslo linky, které je uvedeno i v jízdním řádu zveřejněném na označnících zastávek, včetně nástupní a výstupní zastávky.
„Nastupující cestující si může na jízdním řádu zveřejněném na označníku předem vyhledat a po příjezdu autobusu na zastávku následně zkontrolovat, zda nastupuje na příslušný spoj,“ uvedla Andrea Švandová. „Původní označení konečné a zastávek před konečnou bylo nepřehledné. Cestující musel počkat, až proběhne celý seznam zastávek, aby zjistil, zda jeho zastávka je, nebo není označena, a poté se informovat u řidiče, zda je to linka a spoj, na který čeká. Na linkách MHD je vozidlo označeno nad rámec povinností dopravce. Na přední tabuli svítí číslo linky a konečná zastávka, dále na boku vozidla svítí taktéž číslo linky, konečná zastávka a dále průchozí zastávky. Zadní část vozidla je označena číslem. U nově nakoupených vozidel je označení příslušné výstupní zastávky zveřejněno také uvnitř vozidla. Od zavedení změny nebyly evidovány žádné připomínky od cestujících,“ dodala na závěr.

Otevřený dopis

Vážení cestující,
od loňského roku došlo ke změnám informovanosti cestujících, co se týče označení směru a trasy autobusových linek na tzv. světelných tabulích umístěných za předním oknem autobusů. Do té doby byla na tabulích
v horním řádku uvedena cílová zastávka a ve spodním řádku alespoň několik zastávek mapujících, kudy daný spoj projíždí. Cestující si tak mohl bez problémů odvodit, jakou trasou spoj jede.
Dle nového nařízení, vydaného vedením osobní dopravy ČSAD Havířov, jež je nadřízeno ČSAD ve Frýdku-Místku, došlo k zásadní úpravě označení autobusových linek. V současnosti je na těchto tabulích buď číslo dané trati a cílová zastávka, nebo pouze číslo linky a cílová zastávka. Nemluvě o skutečnosti, že na některých světelných tabulích tyto nápisy připomínají spíše rozsypaný čaj či jídelní lístek čínského restaurantu nežli písmena.
Jako řidiči, přicházející do kontaktu s Vámi, cestujícími, jsme vyjádřili nespokojenost s novým označením. Nové označení autobusů je oproti staršímu, osvědčenému, které ale uvedli do činnosti „jen dva obyčejní řidiči autobusů z Frýdku-Místku“(a ti tomu zřejmě tedy nemohou dostatečně rozumět) nevyhovující až matoucí. Vedením nám ale bylo sděleno, že v Havířově a Karviné tento nový systém označení funguje již několik let bez problémů, a není tedy důvod, aby nefungoval i ve Frýdku-Místku.
Marně jsme oponovali, že v uvedených lokalitách jsou spoje na daných trasách vedeny jednou a toutéž trasou, zatímco ve Frýdku-Místku jedou spoje stejným směrem, ale po různých tratích. Například na trati uváděné pod číslem 860336 z Frýdku– Místku do Domaslavic jedou některé spoje nejprve do Horních Domaslavic, pak přes Lučinu zpět do Frýdku-Místku a jiné zase přesně opačně, ale u všech visí na světelných tabulích stejný nápis. V případě MHD, kdy linka číslo 8 přijede na vlakové nádraží, na tabuli svítí nápis pouze Místek A.S., ale už tam není jako kdysi, že projíždí přes sídliště, V.P. Sviadnov a celou Riviéru. Tudíž si cestující, který není zdejší a nasedne do autobusu s představou, že za chvíli bude na autobusovém nádraží, bohužel počká rovných čtyřicet minut, než dojede k cíli, a tedy nemusí stihnout případný navazující spoj. Stejně tak ve stejnou dobu odjíždějí z autobusového nádraží dva autobusy označené cílovou stanicí Havířov A.N. Cestující ovšem opět netuší, který
z nich jede přes Šenov a který přes Bruzovice. Zmateně pak pobíhají mezi jednotlivými spoji a jsou nuceni se o pomoc obracet na nás, na řidiče.
Vedením však naše připomínky byly komentovány následovně: „Cestující si má sám z jízdního řádu podle čísla spoje a čísla trati zjistit, kudy daný spoj jede!“
Proto žádáme cestující - buďte k nám shovívaví! Není ani pro nás žádnou „zábavou“ každému druhému člověku vysvětlovat, kudy vlastně daný spoj jede. Navíc, když se všechno Vaše bezmocné láteření snáší na naše hlavy. Raději bychom Vás chtěli požádat, přesměrujte své připomínky na telefonní číslo 599 501 111, kde Vás přepojí na fundované pracovníky, zabývající se touto problematikou.
Vedení osobní dopravy se zkrátka domnívá, že daný systém je dobrý – nejsou na něj totiž žádné připomínky ze strany Vás, cestující veřejnosti. Spílání a nadávání řidičům v autobuse neslyší, a tedy nakonec ani nikam nevede.
Další možností, pokud i Vám nový systém připadá nepřehledný a nevyhovující, je zasílat své stížnosti písemně na adresu Politických obětí 2238, ČSAD ve Frýdku-Místku, případně na autobusové nádraží ve Frýdku-Místku.
Tímto jsme Vám chtěli přiblížit několik „drobností“, které i nás řidiče slušně řečeno štvou.
Věříme, že se časem podaří tyto záludnosti vyřešit ku spokojenosti všech.