Nově budou muset žádosti obsahovat údaje o době, ve které má být dosaženo účelu dotace, ale i o žadateli, který je veden jako právnická osoba. Ten musí uvést, které osoby mají podíl v dané společnosti, v jakých dalších společnostech on osobně figuruje a jaký v nich má podíl.

Žádosti o dotace zaslané na magistrát před účinností zákona, tedy do včerejška, ještě nemusely splňovat požadavky novely. V souladu s novou legislativou už ale musí být smlouvy o poskytnutí dotace, které mají 9. března schvalovat zastupitelé. „Je pravděpodobné, že z důvodu přepracování desítek veřejnoprávních smluv, o nichž mají zastupitelé rozhodovat na svém nejbližším zasedání, bude muset být zastupitelstvo přesunuto na 27. března," uvedl frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký.

Novela zákona také ukládá zveřejňovat od července všechny smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tisíc korun na elektronické úřední desce na webu města.