Podle jablunkovského senátora Petra Gawlase přináší „významnou změnu" ve financování hasičských záchranných sborů i dobrovolných jednotek. Podle novely by totiž měly na provoz a vybavení hasičů přispívat i komerční pojišťovny.

„Novela byla po několika zamítnutích a změnách přijata. Právě hasiči bývají v první linii při nehodách a dopravních neštěstích, často vidí věci, které dokážou otřást psychikou i jinak naprosto silného a odolného jedince," uvedl Petr Gawlas, který byl senátním zpravodajem tohoto zákona. „Kdyby nám přispívaly pojišťovny, bylo by to přínosné. Určitě bychom to uvítali. Stačí se podívat, jak to funguje v Rakousku. Naše výjezdová jednotka spadá pod obec, která zajišťuje požární ochranu. Všechny náklady jdou z rozpočtu obce. Dobrovolný sbor také přispívá, pořádá různé akce, ale ty ani nepokryjí výjezdy," uvedl Roman Landecký, velitel družstva v Hnojníku.

Podfinancování je prý hodně vidět

„S novelou jsme byli seznámeni na jaře, kdy se konala schůze všech hasičských sborů. Do budoucna to bude určitě přínos. Zatím si finance zajišťujeme jednak sami na různých akcích, které pořádáme, a také jsme dostali granty od obce," řekla redakci starostka Sboru dobrovolných hasičů Vendryně Jana Chlebová. Podle ní se sice novela vendryňského sboru zatím příliš netýká, protože byl nedávno teprve obnoven, rozhodně ale vítá, že se pro hasiče „něco dělá". „Sleduji, že nějaký legislativní proces probíhá, ale nechci to komentovat. Mohu jen říci, že tento rok je podfinancování hasičů hodně vidět. Je to provoz, údržba budov není to jen o technice," řekl v úterý Deníku profesionální hasič z regionu, který nechtěl být jmenován.

Petr Gawlas vysvětlil, že komerční pojišťovny by měly na provoz a vybavení hasičů přispívat prostřednictvím takzvaného Fondu zábrany škod.

MARKÉTA KMECOVÁ