Oddíl kynologie Městské policie ve Frýdku-Místku, který vznikl počátkem tohoto roku, předvedl ve středu 20. ledna dopoledne ukázky ze své činnosti.

„Zkoušky úspěšně zvládli tři strážníci a jedna strážnice. Jednalo se o šestitýdenní kurz. I když to bylo náročné, nakonec to zvládli nejen pejsci, ale i kolegové,“ pousmála se za mrazivého počasí manažerka prevence kriminality Městské policie ve Frýdku-Místku Lenka Biolková s tím, že pro takovouto práci jsou nejvhodnější pejsci ve věku dvou let. „Psi museli prokázat, že umí nejen dobře poslouchat svého psovoda, ale že zároveň mají i dobré obranářské schopnosti.

Vladimír Šmiřák a Daniel Mach, kteří tento kurz absolvovali, se shodli na tom, že je velmi důležité, aby se mezi psovodem a jeho psem vytvořil vztah důvěry. „Psy určitě využijeme při hlídkové službě, uplatnění také jistě najdou i při vyhledávání osob. Spolupracovat budeme samozřejmě i s psovody z Policie ČR ve Frýdku-Místku,“ zamysleli se. Dalšími absolventy kurzu jsou Radka Vybíralová a Zdeněk Pelikán, který je zároveň i vedoucím.