Pacienti z oddělení následné péče a dlouhodobé následné péče mohou fenku Nanu pohladit, povídat si s ní, házet jí míček a tím si procvičovat jemnou i hrubou motoriku. „U některých pacientů provádíme takzvané polohování, které spočívá v tom, že pes nahrazuje polštáře, klienta podpírá a vzhledem ke své teplotě na něj působí velmi příjemně, zahřívá ho a předává mu energii. Díky dýchání psa se většinou zklidní i dech pacienta. Největší výsledky jsou vidět u lidí trpících svalovými křečemi nebo třesem," popsala vrchní sestra oddělení Dagmar Luknárová. 

Psí návštěva v nemocnici.