Nový biskup Ostravsko-opavské diecéze se oficiálně ujal vedení. Martin David vystřídal Františka Lobkowicze. Slavnostní uvedení biskupa do úřadu přišlo na řadu necelé dva měsíce od okamžiku jmenování, které 4. července v Ostravě vedl papežský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.

„Svatý otec František mě dnes posílá, abych vám zvěstoval radostnou zprávu. Jmenuje totiž jeho excelenci monsignora Martina Davida biskupem ostravsko-opavské diecéze,“ uvedl s radostí apoštolský nuncius v červenci, když oznamoval zvolení nového biskupa ostravsko-opavské diecéze.

Martin David, nový biskup ostravsko-opavské diecéze, vpravo nahoře jeho nástupce František Lobkowicz.
VIDEO: Z mechanika v Tatře biskupem. Ve vedení nahradil Františka Lobkowicze

Během téměř dvouhodinového slavnostního obřadu převzal biskup Martin biskupskou berlu, jako symbol pastýřského vedení diecéze a následně usedl na takzvanou katedru, která slouží právě diecéznímu biskupovi. Bohoslužby v katedrále se účastnili nejen biskupové z dalších koutů Česka, ale také z Polska nebo Slovenska.

Zaplněná katedrála

Mezi věřícími, kteří zaplnili celou katedrálu Božského spasitele nechyběl ani hejtman Moravskoslezského kraje nebo primátor Ostravy. Kdo se nedostal do prvních řad, mohl slavnostní bohoslužbu sledovat na velkoplošných televizích s živým vysíláním.

Ve svém kázání pro všechny v katedrále nově zvolený biskup zvolal: „Pojďme žít v přítomnosti Krista, který je uprostřed nás.“ Dle jeho slov se nyní otevírá nová etapa života ostravsko-opavské diecéze.

Rozloučení a modlitba s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v kostele sv. Václava v Ostravě. 25. února 2022.
Lidé v Ostravě se loučí s biskupem Lobkowiczem. Muž s velkým srdcem, vzpomínají

Ke konci bohoslužby si během proslovů od svých kolegů převzal dary, mezi kterými byla například i klekačka. Mezi hosty nechyběl ani hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. „Přeji vám, abyste se mohl opřít o své spolupracovníky. Přeji vám mnoho štěstí a božího požehnání,“ řekl hejtman.

Od mechanika k biskupovi

Martin David nejdříve pracoval jako mechanik strojů v Tatře Kopřivnice. Následně po studiu teologie v Olomouci přijal v roce 2000 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě kněžské svěcení a v roce 2017 se stal pomocným biskupem. Před třemi lety v roli apoštolského administrátora převzal řízení diecéze a letos oficiálně vystřídal svého předchůdce Františka Václava Lobkowicze, který loni v únoru zemřel.

Zádušní mše se zemřelým Františkem Václavem Lobkowiczem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě proběhla 26. února 2022.
Rakev s ostatky biskupa Lobkowicze doprovodil smuteční průvod tisícovky lidí

Samotná ostravsko-opavská diecéze vznikla v roce 1996 a zahrnuje území Moravskoslezského kraje a okresu Jeseník. Papež Jan Pavel II. svěřil diecézi biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi. Ten zůstal sídelním biskupem až do své smrti. Už od června 2020 ale kvůli svým zdravotním problémům vedení biskupství předal svému pomocnému biskupovi Martinu Davidovi. Po smrti biskupa Františka Václava se rozběhl proces výběru, ve kterém se papežský nuncius dotazuje různých kněží i laiků, koho by do biskupské služby navrhli.