Lávka je určena pro pěší a cyklisty a jejím úkolem je propojit už dříve postavené významné cyklistické trasy podél obou břehů řeky a nabídnout také kratší a příjemnější cestu mezi centrem Místku a novým autobusovým a vlakovým nádražím.

„Nová betonová lávka je sto metrů dlouhá, tři metry široká a jako jediná lávka přes řeku má v zábradlí zabudováno osvětlení. Jedinečná je také svou konstrukcí. Hlavním nosným prvkem lávky je takzvaný předpjatý pás. Ten je tvořen nosnými ocelovými lany ukotvenými do opěr na obou březích řeky a tenkými betonovými segmenty, které tvoří mostovku,“ popsala technické zajímavosti mostu mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. „Pro tento typ lávek jsou přirozené průvěsy jednotlivých polí mostovky, ale také kmitání. Uživatelé lávky tedy mohou při přechodu nebo zastavení na konstrukci registrovat velmi mírné houpání nebo chvění,“ upozornila mluvčí.

Dodala, že přednostmi tohoto typu konstrukce je rychlost výstavby a šetrnost k životnímu prostředí. „Přemostění je totiž možné bez zásahu do toku řeky. Konstrukce tohoto typu jsou rozšířeny zejména v USA, Německu a Japonsku. Statutární město Frýdek-Místek se tak zařadilo mezi několik málo měst v České republice, kde byly lávky tohoto typu postaveny,“ vysvětlil náměstek frýdecko-místecké primátorky Miroslav Dokoupil (KSČM).

Od nové lávky byla také dobudována cyklostezka k dříve houpacímu mostu. „Tato nová část cyklostezky vedoucí po frýdecké straně břehu řeky Ostravice významně odlehčí místeckému břehu v centrálním parku, kde byla zvláště v letním období stávající cyklostezka s chodníkem značně vytížena a velké množství cyklistů i chodců zde občas vytvářelo nepřehlednou situaci,“ upřesnil náměstek primátorky města Petr Cvik (ČSSD).

„Celkové náklady na investiční akci Napojení nového autobusového nádraží a nádraží Českých drah na systém cyklostezek přesáhly 18 milionů korun včetně DPH, což je ale o zhruba 10 milionů méně, než předpokládala projektová dokumentace,“ konstatovala Jana Matějíková. Sedm milionů korun z této částky město získalo Státního fondu dopravní infrastruktury.