Frýdek-Místek se pyšní další proměnou ve veřejném prostoru. Na nároží ulic V. Závady a třídy TGM je zbrusu nový městský parčík. Relaxační kout vznikl zvelebením dříve nevyužívaného zákoutí v rámci druhého ročníku participativního projektu ZAPOJ F-M 2023.

Z nevyužitého nároží ve Frýdku je nový městský parčík. Technické služby dokončily proměnu místa, které si vybrali obyvatelé k proměně v rámci participace. Upravená plocha u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM) nabídne kolemjdoucím možnost posezení i osvěžení.

„Plocha byla komplexně upravena podle návrhu architekta Ondřeje Zdvomky. Technické služby odstranily původní betonové plochy po dřívějších budkách a plochu rozdělily na tři části propojené chodníky z nášlapných betonových dlaždic. V jedné části roste okrasná jabloň, která poskytne stín, v další je umístěno mlžítko s pítkem k osvěžení. Prvky, stejně jako samotné místo k proměně, navrhovali občané na plánovacím dni a v online dotaznících,“ upřesnila hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Jde o frekventované místo poblíž vlakového nádraží a pošty. Cílem bylo dosud opomíjené zákoutí, kterému chybí nárožní dům, esteticky pozvednout a zajistit jeho smysluplné využití.

„Nejvýraznějším prvkem je pergola z masivních litinových sloupů, které připomínají textilní historii našeho města, konkrétně sloupy ze slezanských továren. Pergolu, pod níž jsou čtyři lavičky, již obrůstá nepřehlédnutelná vistárie. Chtěli jsme toto opomíjené místo estetizovat a zároveň v něm zachovat stávající pěší trasy a nabídnout kolemjdoucím možnost zastavení či posezení. Občané, kteří z nějakého důvodu nebudou chtít zacházet do parčíku, mohou využít také novou lavičku umístěnou před ním,“ sdělil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Stavbu zkomplikovaly inženýrské sítě v podzemí, kvůli kterým muselo dojít k posunu umístění pergoly oproti původnímu projektu. Nejedná se přitom o jedinou změnu v této lokalitě. Vedlejší městskou budovu opustili strážníci, přestěhovali se do nedaleké zrekonstruované budovy v Těšínské ulici, a jejich bývalé sídlo bude nabídnuto k odkupu v licitačním řízení.

„Technické služby zlikvidovaly starý vlnitý plot za novým městským parčíkem. Tamní parkovací místa, která využívala městská policie, zpřístupníme veřejnosti a přidáme navíc další, celkem přibude okolo 20 míst,“ doplnil náměstek Jiří Kajzar.

V roce 2022 občané vybrali ke zvelebení oblíbené výletní místo Zátiší na okraji Frýdeckého lesa, jehož zdařilou proměnu realizovaly také TS a.s. V aktuálním ročníku participativního projektu si občané vybrali k proměně okolí zastávek Anenská v Místku. Výsledky z plánovacího dne i z online dotazníků mají aktuálně v rukou architektů.