Je pravděpodobné, že mohou radiátory v těchto dnech vytápět. Tato dodávka tepla nebude odběratelům účtována.