Můžete čtenářům prozradit, jaké změny v řízení plánujete?
Připravujeme změnu organizační struktury, která by měla zefektivnit činnost městské policie, zavést institut strážníka – okrskáře se zaměřením na osobní komunikaci s občany v přímém výkonu služby. Současně připravujeme rozšíření preventivních aktivit na cílové skupiny – děti, mládež a seniory. Nezbytná je informovanost o činnostech městské policie – vztahy s veřejností a webové stránky.

Na kterých místech jste předtím působil?
Působil jsem šestnáct let u Městské policie Ostrava na různých pracovních pozicích.

Na co byste se chtěl se strážníky ve Frýdku-Místku hlavně zaměřit?
Výkon služby strážníků zaměřit na oblast ochrany bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného pořádku, v oblasti dopravy omezit aktivity represivního charakteru vyjma případů, kdy je razantní opatření s ohledem na charakter deliktů, společenskou nebezpečnost nebo osobu pachatele nezbytné.

Současný počet strážníků považujete za dostatečný?
Ve srovnání s obdobně velkými městy je současný stav nízký, ideální by byl počet okolo stovky, samozřejmě nárůst je plánován v několika etapách.

Jak bude vypadat vaše spolupráce s republikovou policií?
Z Ostravy jsem zvyklý na velmi dobrou spolupráci, zde jsem předpokládal něco obdobného. Za to krátké období, co jsem zde, ji můžu hodnotit výborně.

Co by Městská policie ve Frýdku-Místku potřebovala nakoupit do svého vybavení, aby fungovala co nejlépe?
Určitě plánujeme nákup softwaru pro komplexní zajištění činnosti městské policie, zabývat se budeme také modernizací kamerového systému. Pro naši činnost je rovněž nezbytná průběžná obměna vozového parku.

Jakým způsobem využijete místnost v křížovém podchodu?
Křížový podchod vyžaduje komplexní řešení. Zatím máme představu, že bychom z křížového podchodu vytvořili pro občany příjemné kontaktní místo, vše je ale na úplném začátku, na konečném řešení bude muset spolupracovat více subjektů.

Občané mohli pravidelně potkávat strážníky u přechodů pro chodce, čímž chránili děti na cestě do školy. Budete v této prevenci pokračovat?
Samozřejmě v tomto budeme nadále pokračovat, strážníci budou dohlížet na přechodech první týden v září v souvislosti s nástupem prvňáčků – a pak po celý rok průběžně.

Závěrem bychom mohli položit jednu odlehčující otázku. Kam se letos chystáte na dovolenou, případně kde jste ji už strávil?
Letos se chystám jen na krátkou dovolenou, kterou strávím v sousedním Slovensku.