Nový územní plán vydalo zastupitelstvo města minulý týden, účinnosti ale nebude až k 1. lednu příštího roku. „Plán byl pořízen jednak v souvislosti s novým stavebním zákonem a také kvůli poměrně velkému množství žádostí o změnu územního plánu na konkrétních pozemcích,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Popsala, že návrh nového územního plánu se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu a rozvoj výroby a občanského vybavení. Počítá však i s plochami pro sportovní a tělovýchovná zařízení a důraz klade i na odstranění dopravních závad na stávající komunikační síti a na doplnění komunikací v nových lokalitách.

„Narozdíl od původního územního plánu přibyly v novém plánu další plochy určené pro rozvoj obytné zástavby, počítá s dalšími rodinnými i bytovými domy. Město tak má k dispozici dostatek rozvojových ploch pro bydlení, které jsou vyváženě rozmístěny nejen v samotných částech Frýdku a Místku, ale také v jeho okrajových lokalitách, jako jsou Lískovec, Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice, Skalice a Panské Nové Dvory,“ pověděla Jana Matějíková.

Přibyly také plochy pro výrobní závody. Nacházejí se hlavně v území mezi Chlebovicemi a Zelinkovicemi a v lokalitě na výjezdu z Místku. „Naopak jedna lokalita na Družstevní ulici původně určená pro průmyslovou výrobu a výrobní služby se vzhledem ke své špatné dopravní obslužnosti změnila na plochu určenou pro individuální bydlení v rodinných domech,“ upozornila architektka Zuzana Břachová z odboru územního rozvoje a stavebního řádu magistrátu.

Nový územní plán města nabude účinnosti 1. ledna a do té doby stále platí původní územní plán. Do plánu lze nahlédnout na odboru územního rozvoje a stavebního řádu magistrátu na Radniční ulici ve Frýdku, nebo také na internetových stránkách města www.frydekmistek.cz.