Město si nechalo zpracovat ideovou architektonickou studii, která předložila tři variantní řešení. S tím, že z hlediska využití areálu je upřednostňována varianta, která je pojata jako adrenalinová záležitost pro všechny generace. Jde o plochy určené pro děti – dětské hřiště s malým lanovým centrem, dětská lanovka, kopeček s tunely, domečky na kůlech propojené lanovými stezkami, dále plochy proteenagery a dospělé – workout, parkúr a plocha pro boulderovou a velkou lezeckou stěnu.

Areál je ideově doplněn o kopeček s vyhlídkovým altánkem. V těsné blízkosti plochy s lezeckými stěnami je ve studii malý obslužný objekt. V severní části je podél chodníku navržena masážní stezka a prostorová písmena tvořící veliký nápis MÍSTEK PARK. Tyto solitérní prvky můžou sloužit také jako plochy pro street art.

V řešeném území je ponechán objekt restaurace s krytou terasou. V blízkosti restaurace jsou navrženy venkovní hry jako zahradní šachy nebo rondo, dřevník a část pro odpady pohledově oddělená od herní části zídkou. Prostředí kolem restaurace je zatraktivněno kůlovým bludištěm a plochou pro okrasnou zeleň.

Náklady se odhadují na zhruba 46 milionů korun. Magistrát nově vypsal zakázku na zpracování projektové dokumentace. V současné době se v areálu nachází minigolf, restaurace s krytou terasou, dětské hřiště, parking u restaurace a cestičky, které dříve sloužily jako dopravní hřiště. V posledních letech si místo u restaurace Golf oblíbili zejména příznivci kolečkových sportů, kteří s oblibou využívají na sousední ploše tamní rampy a překážky. Měla to být náhrada za skatepark, který fungoval pod estakádou před začátkem její rekonstrukce. Původně se v areálu bývalého dopravního hřiště mezi ulicí 28. října a stávající cyklostezkou počítalo s projektem nového skateparku, plán ale zhatila petice obyvatelů okolních domů.