Pořízení nového tomografu bylo nutností,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Kacíř. „Díky tomuto přístroji jsme po Ostravě nejlépe vybaveným CT pracovištěm v kraji,“ byl potěšen primář oddělení Jan Pastrňák. „Vyšetření na přístroji je rychlé a projekce na počítači probíhá okamžitě,“ dodal primář Pastrňák. „Na přístroji jsme schopni vyšetřit zápěstní kůstky, břicho, páteř i mozkové tepny, prostě všechny orgány v lidském těle. CT přístroj funguje na bázi rentgenového záření. Vůči pacientům je velmi šetrný,“ konstatoval lékař Petr Gebauer. Výhodou je, že na počítači nejsou zobrazeny jen řezy, ale orgán komplexně, lékař může trojrozměrný obraz obracet a až pak vytvořit potřebné řezy orgánem. „Přístroj jsme mohli díky dobrým ekonomickýcm výsledkům nemocnice pořídit z vlastních prostředků, bez dotací,“ uzavřel ředitel nemocnice Kacíř.