Mechanická část úpravny včetně elektrických rozvodů a zařízení potřebuje vyměnit. „Jedná se o poměrně agresivní a vlhké prostředí, ve kterém tato zařízení trpí. Dáváme i na doporučení odborníků, kteří tvrdí, že výměna po 25 letech je potřebná,“ řekl starosta Nýdku Jan Konečný. „Některé části jsou zrezivělé a kdyby se něco se zařízením stalo, budeme v obci bez pitné vody,“ doplnil starosta. Podle něj je lepší opravu zvládnout postupně po etapách. V úpravně jsou celkem čtyři filtry. „Jeden či dva filtry se dají bez problémů odstavit a vyměnit. Nové součástky budou z nerezového materiálu,“ nastínil Konečný.

Samotná oprava přijde podle předběžných odhadů na nějakých 12 milionů korun, ale obec si do 50 procent uznatelných nákladů muže „pomoci“ dotaci. „Sledujeme výzvy, ze kterých bychom mohli peníze na opravu získat. Samozřejmě pracujeme na samotném projektu opravy úpravny. Přitom projektová dokumentace již měla být hotova, ale vyskytly se určité problémy, takže k samotné opravě přistoupíme nejdříve v příštím roce,“ uzavřel Konečný s tím, že z této úpravny „bere“ vodu na 700 obyvatel dvoutisícového Nýdku. Právě díky poloze této podhorské obce, která má katastrální rozlohu téměř 30 kilometrů čtverečních, mnoho domácnosti využívá vlastní zdroje pitné vody.