Mechanická část úpravny včetně elektrických rozvodů a zařízení potřebuje vyměnit.

„K předání staveniště došlo už v květnu, práce na rekonstrukci byly zahájeny začátkem června, dokončení rekonstrukce očekáváme do konce roku. Úpravna vody bude fungovat bez přerušení provozu, “uvedl Jan Konečný, starosta Nýdku.

Oprava se bude dělat za provozu, postupně po etapách. V úpravně jsou celkem čtyři filtry. „Některé části jsou zrezivělé, a kdyby se s zařízením něco stalo, budeme v obci bez pitné vody,“ doplnil starosta. Jeden nebo dva filtry se dají bez problémů odstavit a vyměnit. Nové součástky budou z nerezového materiálu. Z této úpravny odebírá vodu okolo 700 obyvatel dvoutisícového Nýdku. Právě díky poloze této podhorské obce, mnoho domácnosti využívá vlastní zdroje pitné vody.