Svou polohou nabízí lidem pobyt v příjemném přírodním podhorském prostředí, kde mohou navíc využít sportovního možností, jakými jsou například volejbal, nohejbal i tenis. Téměř čtyřiceti letech provozu koupaliště však volá po nutných opravách a modernizaci. Díky podpoře města se však ještě letos návštěvníci nemusejí bát, že by se brány koupaliště zavřely.

„S ohledem na jeho celkovou zastaralost a také na problémy spojené s nevyřešenými restitucemi církevních pozemků, které se koupaliště týkají, a které brání jeho dalšímu rozvoji, i letos finančně podpoříme TJ Ferrum, aby mohly být jeho brány otevřeny našim návštěvníkům,“ řekla starostka města Helena Pešatová.

Otevřený bazén se zázemím je v provozu od roku 1972. Část areálu se nachází na pozemku provozovatele koupaliště TJ Ferrum, větší část pozemků je zatížena komplikacemi s dosud nevyřešenými restitucemi církevního majetku, které v minulosti patřily olomouckému Arcibiskupství. Nyní tyto pozemky spravuje stát.

„Do konce loňského roku měla TJ s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřenou výpůjčku těchto pozemků. Letos bude mezi oběma stranami uzavřena nájemní smlouva, kde v této chvíli je výše nájmu stanovena na částku vyšší než 71 tisíc korun za rok. Tato suma je nárokovaná v období až příštích osmi let, je navíc kumulovaná výší inflace,“ zdůraznila starostka. Samotná TJ vyčíslila pro letošní sezonu nezbytné náklady na zajištění areálu a provozu na částku okolo 400 tisíc korun, z toho jen na nejnutnější opravy by mělo padnout 41 tisíc. Chybějící finance zajistí formou navýšení cen vstupného o pět korun ve všech kategoriích i zvýšením cen pronájmů stánků a kiosků.

Město Frýdlant nad Ostravicí přispěje částkou 250 tisíc korun, kterou má již vyčleněnu v rozpočtu a kterou pro tyto účely schválilo zastupitelstvo na svém zasedání již v prosinci 2010. Nezaned­batelnou jednorázovou částkou ve výši 80 tisíc korun se rozhodl přispět i místní podnikatel.

Otázkou však zůstává, jaká čeká budoucnost samotného koupaliště. Město hodlá vyvolat širokou diskusi na téma, co za daných podmínek s koupalištěm dál.

Areál se bude potýkat s obrovskou konkurencí okolních velkých aquaparků, jakými jsou Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm Ostravice a Čeladná. Právě na Čeladné radní plánují výstavbu koupaliště s plnou výbavou, a to výhledem do roku 2013. Na projektech již pracují několik let a s největší pravděpodobností by mělo stát na pozemcích mezi kostelem a Farskými loukami. Nahradí tak starý bazén, který původní majitel nechal zchátrat.