K výuce dopravní výchovy jim slouží dopravní hřiště. V Třinci je od letošního září otevřeno nové dopravní hřiště. Plocha pod stávajícím dopravním hřištěm na Lesní ulici patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A úřad dal tuto plochu do dražby. Město tak muselo najít nové prostory, které by byly vhodné pro dopravní výuku.

Dopravní hřiště s veškerým potřebným zázemím se nyní nachází v Třinci na Borku.

„Nyní máme plochu v pronájmu za jednu korunu ročně. Toto dopravní hřiště umožňuje provádět výuku dopravní výchovy v úplně jiných podmínkách a v daleko vyšším komfortu. Předchozí hřiště se vůbec nemohlo rovnat tomu, co mají děti k dispozici nyní,“ řekla starostka města Věra Palkovská. Hřiště využívají nejen místní školáci, ale i žáci z okolních obcí. Každoročně by zde měla také probíhat oblastní kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

„Počítáme s tím, že na novém dopravním hřišti budou každoročně probíhat oblastní kola Dopravní soutěže mladých cyklistů a ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje rovněž plánujeme, že se zde v příštím roce uskuteční krajské kolo této dopravní soutěže,“ dodala starostka.

Ve Frýdku-Místku se děti učí pravidla silničního provozu na dopravním hřišti, které bylo nově vybudováno v roce 2014 na sídlišti Anenská v Místku. Děti mají výuku rozdělenou na praktickou a teoretickou část. „S dětmi nejdřív projdeme celé hřiště, vysvětlíme jim význam dopravních značek i vodorovné značení na vozovce a přiblížíme jim pravidla silničního provozu, která platí pro řidiče, cyklisty i chodce,“ vysvětlila výuku dopravní výchovy Lenka Pesničáková z městské policie.

Dopravní prostředky jsou spolu s mobilními semafory uschovány v prostorách 6. základní školy.

„V zimním období se výuka přesouvá přímo do třídy, kde probíhá teoretická část. Děti si napíšou test, díky kterému získají Průkaz cyklisty, který je určen pro žáky čtvrtých tříd základních škol,“ dodala Pesničáková.