„Počet došlých nominací nás velice mile překvapil. Je příjemné vědět, že v tolika obcích si občané váží svého starosty či starostky natolik, že jim nebylo zatěžko v době dovolených vyplnit přihlášku a získat potřebné podpisy. I když na nominaci stačilo dvacet podpisů, některé přihlášky jsou podepsány stovkami podporovatelů,“ poznamenal Martin Kovář z Poštovní spořitelny.

Práci starostů nejlépe posoudí sami lidé, proto právě oni mohli zasílat nominace na ocenění. Podmínkou bylo připojit k přihlášce podpisy alespoň dvaceti lidí trvale nebo přechodně žijících v dané obci. Nakonec přišlo celkem 220 přihlášek, zastoupeny jsou všechny kraje, samozřejmě kromě Prahy. O titul bude soutěžit 66 starostek a 154 starostů. Nejvíce nominací (40) přišlo ze Středočeského kraje, aktivní byli také občané z Plzeňského (27 nominací) a Moravskoslezského kraje (21 nominací).

Z našeho regionu budou o titul usilovat tito představitelé obcí: Dagmar Molinová (Hnojník), Stanislav Čmiel (Komorní Lhotka), Zdeněk Ševčík (Morávka), Rostislav Kožušník (Řepiště), Jan Tomiczek (Třanovice) a Hana Sobková (Vojkovice).