Někteří lidé mají strach, že se tím zvýší v obci hluk a prach. Proto je nepotěšila ani další zpráva o tom, že společnost pracuje na projektu rozšíření lakovny.

„Tento projekt byl územně, stavebně a ekologicky schválen již v roce 2008 a navazuje na již provozovanou lakovnu tvořící součást technologických výrobních stupňů strojírenské výroby. Řeší změnu dispozičního umístění navazující haly. V této souvislosti dojde rovněž k významné modernizaci, respektive náhradě současné technologie likvidace emisí nejmodernější v současnosti celosvětově používanou technologií,“ uvedl Roman Stankovič, výkonný ředitel společnosti Huisman s tím, že navrhovaná technologie lakovny splňuje nejpřísnější emisní normy.

Tvrdí, že všechny projekty přinesou nejen celkové snížení emisí, které obec již nyní řadí na předposlední příčku rizikových skupin, ale dojde také ke snížení hluku, protože některé operace se z venkovních ploch přemístí do hal.

„Obavy o zdraví jsou v souvislosti s naší investicí naprosto zbytečné,“ doplnil ředitel. Sviadnovský starosta David Novák, který v obci bydlí 40 let, s rozšířením výroby společnosti Huisman osobně problém nevidí, stejně tak jako „několik velice významných osobností a politiků,“ kteří bydlí v těsné blízkosti areálu.

„Především považuji za zcela legitimní, že jakákoli firma obecně ve svém areálu podniká a provozuje technologie, které k tomuto potřebuje. Další samozřejmostí jsou však skutečnosti, že tyto činnosti musejí být provozovány a uskutečňovány v souladu s platnými zákony. Osobně zastávám názor, že nejde demagogicky a principiálně něco odmítat, když nevím, zda to bude lepší, horší nebo stejné,“ vyjádřil se starosta a upřesnil, že ve Sviadnově je od roku 2009 platný nový územní plán obce, který se připravoval od roku 2006. Ten vycházel především z požadavků vlastníků pozemků a dále jednoznačně respektoval stávající průmyslové zóny.

„Každý zájemce si může zvolit místo, kde umístí stavbu svého domu. Navíc průmyslové a jim podobné areály v novém územním plánu nezískaly navíc ani metr čtvereční plochy,“ doplnil s tím, že obec nemá v plánu ani žádnou výstavbu satelitních městeček.

Zda se majitelé rodinných domků v blízkosti průmyslové zóny dočkají zlepšení celé situace, ukáže teprve budoucnost. Zatím mohou jen sledovat a poslouchat provozní cvrkot společnosti.

„Lidé, kteří si zde postavili domy věděli, že staví u průmyslové zóny a dálnice. A tomu také určitě odpovídala i cena pozemků,“ řekl Roman Stankovič. „Na schůzce s občany jsme uvedli, že nemůžeme slíbit zrušení práce v noci nebo o víkendech, poněvadž některé provozy pracují v třísměnném provozu. Provedli jsme však poučení pracovníků, aby byly ohleduplnější při své činnosti. Slíbili jsme, že provedeme analýzu osvětlení areálu, abychom vyšli vstříc občanům, kteří si stěžovali na velkou světelnost areálu v nočních hodinách, při zachování bezpečnosti pracovního prostředí v areálu, které podléhá normám. Výsledky budou známy v horizontu několika týdnů,“ doplnil.

Snaha obyvatel zvrátit záměr o rozšíření výroby přiměla starostu, aby napsal dopis přímo na vedení společnosti Huisman, které sídlí v Holandsku. „Zmiňovaný dopis je schválen radou obce Sviadnov a v současné době je překládán. Jeho znění v současné době pokládáme za důvěrné, neboť minimálně z morálního důvodu a elementární slušnosti chceme počkat na odpověď z Holandska,“ uzavřel starosta.