V návaznosti na vysoké náklady a nízký efekt této služby o tom v závěru loňského roku rozhodlo dnes již z velké části bývalé vedení města.

Město ročně tisklo na 38 tisíc složenek, které doručovalo lidem do schránek prostřednictvím České pošty. Náklady činily zhruba 400 tisíc korun.

Téměř třetina složenek se ale městu vrátila zpět jako nedoručitelná a pro další velkou část občanů sloužily složenky ve schránce pouze jako upozornění, že se blíží splatnost poplatku za odpad a psy.

Ten pak přišli zaplatit na pokladnu magistrátu nebo jej uhradili bankovním převodem či prostřednictvím městského portálu občana, aby nemuseli na poštu, které by navíc museli za úhradu prostřednictvím složenky zaplatit téměř 40korunový poplatek.

Tisknout a rozesílat složenky jako formu upozornění na splatnost poplatku je tedy velice neefektivní a drahé. Navíc v době stále se rozšiřujících možností bezhotovostních plateb se složenky stávají přežitkem.

Splatnost poplatku za odpad a psy je do 31. května 2021.

Jaká je výše poplatku a možnosti jeho úhrady se dozvíte ZDE.