Zavítají také do městských částí – potkat je budete moci například v Lískovci, Skalici, Lysůvkách či Chlebovicích.

„Za dnešní dopoledne nám odpovědělo přes čtyřicet lidí,“ uvedla jednadvacetiletá brigádnice Michaela Zahradníková, která se dotazovala kolemjdoucích v křížovém podchodu v Místku.

„Zatím jsme obdržely samé kladné odpovědi,“ přiblížila Zahradníková.

„Tento průzkum budeme absolvovat již počtrnácté. Uvítali bychom, kdyby u každého důvodu nespokojenosti uvedli konkrétní problém a místo, abychom mohli danou záležitost řádně vyhodnotit a přijmout případná opatření na zlepšení,“ uvedl předseda představenstva technických služeb Jaromír Kohut.

V dotazníku mohou občané vyjádřit svou spokojenost s úrovní veřejného osvětlení či městské zeleně, dotazy se však týkají i povědomí o pohřební službě Pietas. Dotazování bude trvat až do pondělí 7. srpna.

MICHAELA LEBEDÍKOVÁ