Zástupci firmy plánovali prezentaci projektu, stěžovatelé jim to ale neumožnili s tím, že je to zbytečné. Redakce nyní oslovila obě strany, aby se k ekologickým otázkám vyjádřily. Zatímco Petr Gemroth z petičního výboru to udělal, investor pouze konstatoval, že zásah do životního prostředí by byl minimální.

Petr Gemroth upozornil, že oznámení záměru „Bioelektrárna Jablunkov“ na krajském úřadu obsahuje více než 100 stran odborného materiálu o vlivu na životní prostředí. „Na to samozřejmě nejsme schopni sami odborně reagovat. Z tohoto důvodu jsme požádali odborníky z oborů, kterými se oznámení zabývá, o oponentní stanovisko a to jsme předložili jako připomínky na krajský úřad,“ poznamenal Gemroth.

Posudek platili z vlastní kapsy

Hlavní připomínkou bylo podhodnocení kapacity zařízení ze strany investora tak, aby zařízení spadalo těsně pod hranici, která vymezuje povinnost vždy zpracovat podrobný materiál dle zákona. Gemroth uvedl, že rozptylová studie konstatuje i nárůst prachových částic PM 10 v ovzduší o 5 procent, přičemž již dnes dochází k překračování denních imisních koncentrací PM 10 a benzo(a)pyrenu. „V oznámení není řešena otázka dopadu zvýšení imisní zátěže na zdravotní stav obyvatelstva a neuvádí vlivy na blízké Sanatorium respiračních chorob,“ tvrdí Gemroth a dodal, že jde o materiál, který má sedm stran A4 a zpracovali jej odborníci, kterým „jsme za práci zaplatili z vlastní kapsy“.

Hluk, smrad, nepřetržitý provoz

Upozornil, že i proto budou lidé materiál srovnávat s připomínkami jablunkovského městského úřadu. „My jsme tedy situaci nepodcenili,“ pravil zástupce petičního výboru. „Z laického hlediska uvedu několik připomínek, které nás neodborníky po prostudování materiálů napadly. Biomasa, přibližně 30 tisíc tun ročně, se musí dovézt velkoobjemovými kamiony. Jablunkov není tak vzdálen od doby zprovoznění obchvatu, abychom si nedovedli představit tuto zátěž - prach, hluk, vibrace, odlétající štěpku,“ uvedl Petr Gemroth s tím, že skladování biopaliva na dešti by přineslo smrad, zahoření a štiplavý dým.

Petičnímu výboru vadí i na nepřetržitý provoz zařízení. „Všichni víme, jak působí na některé a hlavně na starší lidi celonoční permanentní hluk, byť v normě. Spousta lidí spí u otevřeného okna a měla by před otevřením sledovat doporučení o momentální imisní situaci?“ ptal se Gemroth. Dodal, že předpokládané spalování biomasy s vlhkostí okolo 50 procent by způsobilo nedokonalé spalování a vznik dalších exhalátů.

Ekonomický přínos stavby pro obyvatele Jablunkova shrnul takto: nejistá a levná dodávka tepla pro část lidí není dostatečnou protiváhou k znehodnocení tržní ceny majetku všech obyvatel. „Realizace a provoz bude vyžadovat ze strany Jablunkova související investice - rekonstrukci přístupové komunikace, zpevnění mostu, vytvoření recipročních protipovodňových zábran. Urbanistické řešení rovněž určitě nesplňuje požadavky na začlenění do naší krajiny,“ uvedl.

Přečtěte si také: Jednání k elektrárně v Bělé provázelo napětí

Petici podepsalo přes 800 lidí

„Trendově přibývá inverzních situací a tím zhoršení rozptylových podmínek v jablunkovské kotlině - a nevíme, jak se budou dále klimatické podmínky vyvíjet. Mladí se odstěhují, ale co starousedlíci?Okolní obce? Myslel na ně někdo? Koresponduje opravdu tento záměr s územním plánem Jablunkova? Nezodpovězených dotazů a připomínek je jistě ještě mnoho a nelze je krátce všechny vyjmenovat,“ myslí si Gemroth.

„Chtěl bych poděkovat jménem organizátorů petice všem občanům, kteří podpořili tento protest svým podpisem. Bylo jich přes 800, aktivně či pasivně se zúčastnili mimořádného zastupitelstva 8. září. A děkuji všem, kteří ochotně poskytli kontaktní místa pro podpisové archy,“ poznamenal.

Investor: S takovým jednáním jsme se nesetkali

Jablunkov – Investor ve čtvrtek redakci sdělil, že nemá zájem se po „boji“ zviditelňovat. Chce pouze v bodech sdělit své argumenty.

„Investor byl telefonicky i přes média vyzván k tomu, aby představil a obhájil před zastupiteli projekt. Program, který byl připraven a který zastupitelé odsouhlasili, pan starosta změnil a po hodině a půl diskuse nám předal - a nepředal slovo,“ píše se ve vyjádření. „S takovým způsobem jednání jsme se ještě doposud nesetkali,“ zmiňuje dále e-mail.

„K prezentaci jsme přizvali odbornou veřejnost, abychom mohli dotazům z publika odpovědět. Investor přišel v tomto složení: zástupce investora, projektant, člen výzkumného energetického centra VŠB - TU a zástupce Hospodářské komory MS kraje, který měl za úkol vysvětlit občanům výhody v oblasti energetické bezpečnosti, nízké ceny tepla a využití dotačních titulů pro vytápění rodinných i bytových domů v rámci programu Zelená úsporám,“ konstatuje vyjádření s tím, že projektant měl představit projekt, který splňoval veškeré náležitosti územního plánu, včetně vizualizace, byla připravena i prezentace umístění obdobných projektů v České republice a v zahraničí.

„Týden před konáním veřejné diskuse byla zorganizována exkurze do Bioelektrárny v Čáslavi, které se měli zúčastnit zástupci všech politických stran i nepartijní. Tato však byla na poslední chvíli odvolána,“ podivuje se investor. Dodává, že jablunkovský starosta se zmínil o obdobném projektu z roku 2006, kdy zastupitelé schválili záměr vybudování Bioelektrárny v centru Jablunkova (investorem byla jiná firma). „Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se záměrem města vybudování levnějšího energetického zdroje s minimálním dopadem na životní prostředí,“ zdůrazňuje zpráva.