Občanské sdružení Beskyd uspořádalo na území Euroregionu Beskydy v měsících říjen 2010 až leden 2011 celkem 18 výchovných koncertů, z toho čtyři byly v okrese Bialsko-Biale v Polsku. Protidrogový koncert je spojen s populární hudbou a upozorňuje na prodidrogovou tématiku, vývoj populární hudby od 30. let minulého století do současnosti. Koncert je určen pro děti druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Občanské sdružení Beskyd pořádá také akci „Boj proti násilí", které se zaměřuje na násilí ve školách a rodině. Koncert je doprovázen projekcí, hudbou, mluveným přednesem a vede publikum k zamyšlení nad tématem. „Hlavním záměrem je dát nenásilným způsobem informace mladé generaci formou hudebních koncertů se zaměřením na výchovu. Dotýkáme se těchto témat – komunikace, drogy, šikana a násilí," prozradil Kid Koulák z občanského sdružení Beskyd. Jak dále dodal, projekt je zaměřen na neustálý vzestup delikventního chování dětí a mladistvých, jejichž věk je stále nižší, na špatné a nekvalitní trávení volného času, funkčnost rodiny a vedení dětí ve škole. Zabývá se vztahy v sociálních skupinách, kdy jejich nefunkčnost vede k násilí, šikaně, lhostejnosti, nenávisti, špatné komunikaci a může vést až k vraždě. „A právě šikana u dětí a mládeže rozvíjí násilí a agresi vůči okolí. Pokud zůstane neodhalena, bude mít stále vzrůstající tendenci, kterou v pozdější době již bude obtížné eliminovat. Když se dětem a mládeži budeme věnovat s předstihem a v dostatečné míře, veškerá tato snaha se naší společnosti velmi brzy s určitostí vrátí," zamyslel se Kid Koulák.

Olympiáda byla i v místeckém Sokolíku

FRÝDEK-MÍSTEK (red) – Slabozrací a nevidomí lidé si mohli v polovině loňského srpna vyzkoušet osm různých disciplín. Akci pro ně připravilo občanské sdružení Kafira, které lidem se zrakovým postižením pomáhá.

Účastníci loňské olympiády v Sokolíku si vyzkoušeli i tuto disciplínu, která byla zaměřena na hmat a poznávání různých předmětů.

Účastníci loňské olympiády v Sokolíku si vyzkoušeli i tuto disciplínu, která byla zaměřena na hmat a poznávání různých předmětů. foto: MAREK CHOLEWA

Olympijskými hrami pro slabozraké a nevidomé ožil loni v létě místecký areál Sokolík. „Je to první ročník této akce. Motivovali jsme se průběhem Olympijských her v Londýně, ale je to spíše takové pohybové zpestření pro naše klienty," vysvětlovala vedoucí frýdecko-místeckého střediska sdružení Kafira Monika Výrostková. Na osmi stanovištích si účastníci mohli vyzkoušet různé disciplíny, z nichž polovina byla zaměřena spíše na zručnost. Slabozrací dostali klapky na oči, aby nebyli nevidomí znevýhodněni. Někteří si vyzkoušeli i petanque a hod na cíl. „Je to tady pěkné a originální, protože je to v přírodě. Znám to tu moc dobře, poněvadž jsem ve Frýdku-Místku vyrůstal," řekl v Sokolíku Jaroslav Bařinka. „Frýdecko-místecké středisko občanského sdružení Kafira poskytuje sociální služby lidem od 15 let z Moravskoslezského kraje, kteří mají zrakové postižení, a to v rozsahu od slabozrakosti až po praktickou a úplnou nevidomost," připomněla manažerka organizace Lenka Svobodová. „Mezi tyto služby patří sociální, pracovní a dluhové poradenství, psychologická pomoc, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a dále také služby v oblasti nácviku sebeobsluhy a péče o domácnost, nácviky jednání na úřadech, doprovody, nácviky práce s jednoduchými i technicky náročnými kompenzačními pomůckami na bázi počítače, informační a poradenský servis v oblasti zaměstnávání a trhu práce, aktivizační činnosti, Internetový klub a další aktivity," uvedla manažerka. „Cílem všech těchto služeb je, aby lidé se zrakovým handicapem byli informováni v oblasti svých práv, věděli, na koho a v jakých situacích se obrátit, znali vhodné kompenzační pomůcky a uměli s nimi pracovat, byli samostatní a schopní se začlenit do společnosti," dodala s tím, že frýdecko-místecké středisko sídlí na Zámeckém náměstí.

Sousedé si naslouchají

FRÝDEK-MÍSTEK (lew) – Občanské sdružení Spořilov vzniklo díky iniciativě obyvatel sídliště. Ondřej Heřman, který je momentálně předsedou výboru, si unikátní spolupráci sousedů nemůže vynachválit.

Spořilovští se před časem sešli na sídlištní výstavě. Konala se v obřím stanu. Lidé se mohli vyjádřit k tomu, jak by jejich sídliště mělo v budoucnu vypadat.

Spořilovští se před časem sešli na sídlištní výstavě. Konala se v obřím stanu. Lidé se mohli vyjádřit k tomu, jak by jejich sídliště mělo v budoucnu vypadat. foto: MAREK CHOLEWA

Na Spořilov se přistěhoval v roce 2010, jako „novousedlík" zde mnoho lidí neznal. „Navíc jsem založením spíše introvetr, takže kdyby nezasáhla náhoda, zřejmě bych se s místní komunitou seznamoval jen pomalu. Naštěstí jsem narazil na iniciativu pár místních aktivních sousedů, kteří si zrovna v tom čase vzali za cíl postupnou revitalizaci Spořilova. Tato iniciativa mi byla sympatická, a tak jsem se velmi rád přidal a založili jsme občanské sdružení," říká osmatřicetiletý Ondřej Heřman. „V současné době ve sdružení zastávám pozici předsedy výboru. V zásadě ale rozhodujeme kolektivně minimálně na úrovni výboru a několika dalších nejaktivnějších členů a snažíme se dobrat konsenzu. Toto nám někdy prodlužuje jednání, na druhou stranu platí, že všichni členové jsou dobrovolníci, kteří věnují svůj čas a někdy i prostředky této myšlence, protože věří, že toto vše má smysl. Pokud by se jim tedy nedostávalo sluchu, ztratili by za chvíli všichni motivaci se na aktivitách podílet. Většinu své pracovní kariéry jsem pracoval v různých, spíše větších firmách, na různých úrovních řízení. Toto je však pro mě nová zkušenost a musím přiznat, že velmi příjemná," konstatoval Ondřej Heřman. „Výhodou je také to, že v občanském sdružení jsou lidé různých profesí a povah, kteří se respektují a dohromady tvoří výborný tým. A když se skončí s prací, není výjimkou příjemný přátelský potlach u piva nebo vínka, někdy i za účasti partnerů," usmál se obyvatel frýdecko-místeckého Spořilova.

Občanské sdružení Kalimera je během roku dost aktivní

FRÝDEK-MÍSTEK (sru) – Občanské sdružení Kalimera vzniklo v roce 2009 a zaměřuje se především na podporu kulturního života ve městě Frýdek-Místek.

Mezi hlavní činnosti občanského sdružení Kalimera patří organizace okresního kola recitační soutěžní přehlídky Wolkrův Prostějov ve Frýdku-Místku. „Dále to je pořádání literárních večerů, bezplatná podpora začínajících autorů, poradenství ve věci pořádaných soutěží, charitativní akce, vernisáže, výstavy a workshopy pro veřejnost," vyjmenovala Nela Chamrádová z občanského sdružení Kalimera. Jak dále dodala, prvotním zárodkem vzniku sdružení bylo pořádání okresního kola recitační přehlídky Wolkrův Prostějov. „Protože hrozilo, že již další ročníky v našem městě neproběhnou, ujala jsem se této činnosti a začala ji rozvíjet i v dalších směrech. Jsem zakladatelka a působím zde také jako člen," uvedla Nela Chamrádová, která zmínila, jaké aktivity vyvíjíte během roku. „Mezi aktivity sdružení patří výtvarné projekty, workshopy, literární večery, charitativní akce, výstavy – a v neposlední řadě pořádání okresního kola Wolkrův Prostějov pro okres Frýdek-Místek," řekla Nela Chamrádová s tím, že občanské sdružení Kalimera má v současné době čtyři členy. „Kromě mé osoby jsou dalšími členy Petra Gallová, Lucie Semančíková a Petr Novák. Z toho aktivně se za Kalimeru angažuji já a Petra Gallová, se kterou vymýšlíme spoustu zajímavých projektů, jako jsou například akce Najdi v sobě umělce, Svět očima dětí z dětských domovů, Odpoledne plné barev a dětských úsměvů. Občanské sdružení Kalimera úzce spolupracuje s Gallová Gallery-Art Shop," upřesnila Nela Chamrádová. A co je čeká v nejbližší době? „Sdružení připravuje pro tento rok literárně básnické večery pro seniory, letní tábor pro mladé umělce a zábavné dětské odpoledne pro mládež a veřejnost," uzavřela Nela Chamrádová.

Myslí také na následníky

LUČINA (gapa) – Životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry jsou v Lučině připraveni chránit také odvážní členové sboru dobrovolných hasičů – občanského sdružení.

Není výjimkou, že základnu mladých hasičů tvoří také potomci dospělých členů sboru.

Není výjimkou, že základnu mladých hasičů tvoří také potomci dospělých členů sboru. foto: ARCHIV SDH LUČINA

Historie tohoto sboru sahá do roku 1956, tedy do doby založení samotné obce, hned po stavbě vodního díla Žermanice. Výjezdová jednotka se už dávno nesvolává houkáním sirény, a za ta léta si parta nadšených dobrovolníků stačila pořídit daleko lepší techniku a výstroj. Kačeny, avie i „RTOčka" nahradila Tatra 815, Ford Transit, motorový člun, PPS 12, plovoucí čerpadlo, motorová pila, elektrocentrála a také dýchací přístroje. „Všechno závisí na štědrosti obecní pokladny. Důležitou věcí je tedy mít výborné vztahy s vedením obce, abychom mohli obměňovat, vylepšovat, budovat, prostě posouvat se vpřed," tvrdí Martin Říha, vedoucí mládeže sboru. „Zásadní a neměnné v každé době je ovšem fakt, že se musí dát dohromady pár nadšených lidí, kterým není na úkor své rodiny a volného času lhostejné jejich okolí. Hasič se zkrátka objevuje tam, odkud pro nebezpečí ostatní lidé prchají a všemožně se podílí na kulturním a společenském životě v obci," říká muž.

Jako mladý požárník sám začínal v osmdesátých letech, členem sboru se stal v roce 1999. „Tehdy jsem si řekl, že když někdo mohl kdysi svůj čas věnovat mně, musím to oplatit. Proto jsem začal pracovat ve sboru jako vedoucí mládeže," vysvětluje muž s tím, že největší zásluhu na tom však měl někdejší lučinský vedoucí mladých požárníků Vlastimil Šenkýř, který se snažil z něj a dalších jeho vrstevníků udělat sportovce, kamarády, chlapy, hasiče. Dnes se Martin Říha spolu s ostatními pravidelně schází v prostorách hasičárny, ta je pro ně zázemím i klubovnou. Stejně jako jinde, i zde mají členy všech věkových kategorií – od dětí předškolního věku, po ty věkem starší, tedy i zkušenější. „S náborem nejmenších nám hodně pomáhá program Hasík pod vedením Petra Kozla a Tomáše Funioka. Program je určen dětem druhých tříd základní školy, kdy formou besedy děti seznamují s prací hasičů. Také naši potomci se prakticky vždy řadí mezi členy mladých hasičů a v některých případech se i následně dostanou do výjezdové jednotky," uzavřel Martin Říha.