V praxi se však pro klienty mnoho nezmění. Poštovní služby v Nýdku, kde začne tamní pobočku provozovat obec už v květnu, budou poskytovány i nadále v současných prostorech pošty. Provoz má fungovat obdobně, obsluhu klientů bude zajišťovat i nadále současná pracovnice pošty, A tak jedinou výraznou změnou je fakt, že se současně rozšíří otevírací doba pro veřejnost o pět hodin týdně.

Za uplynulý rok převedla Česká pošta na smluvní partnery celkem 149 provozoven. K 1. dubnu v tuzemsku fungovalo 312 pošt Partner. Téměř každou desátou poštu tak už provozuje smluvní partner.

„Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

TREND MÁ POKRAČOVAT

O tom, že o poštovní služby v Hrádku se od října postará obec, rozhodli v březnu tamní zastupitelé. I tam zůstanou poštovní služby na stejném místě, a to v budově obecního úřadu. V obcích na Třinecku a Jablunkovsku projekt pošty Partner roste rychlým tempem. O zavedení pobočky provozované obcí rozhodli i zastupitelé v Písku na Třinecku, pošta Partner tam funguje od 1. února, už delší dobu má poštu Partner v gesci Obecní úřad v Dolní Lomné. Nová pobočka funguje i v Bukovci, přestože se proti jejímu zavedení zastupitelé několikrát postavili s tím, že chtějí zachovat stávající poštu. Proměněnou poštu tam má na starosti soukromník.

V regionu už Česká pošta převedla své pobočky na smluvní partnery také v Dolních Domaslavicích, kde má poštu ve správě obec, nebo v sousedních Soběšovicích či Dobraticích. Tam jsou pobočky umístěny u podnikatelů v prodejnách potravin. Česká pošta bude mít v cílovém stavu zhruba 700 vlastních provozoven a zhruba 2500 pošt Partner. Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů, dálničních kuponů a volný prodej tisku. Vybavení interiéru pošty, včetně výpočetní techniky, bezpečnostního vybavení a externího označení provozovny, zajišťuje Česká pošta.