„V loňském roce se nám smrskla plánovaná daň z nemovitosti ze 4 milionů na 37 tisíc korun. Z těchto prostředků jsme plánovali celkovou rekonstrukci školy a opravu dvou našich mostů přes řeku Olešnou. Musíme tedy šetřit na rekonstrukci školy, kterou budeme muset provést v omezené míře, a ještě si brát bankovní úvěr. Most opravíme jen jeden – ten, který je v horším stavu. Chybějí peníze na stavbu cest k novým domům,“ prozradil starosta Žabně David Hejneš.

I když si zastupitelé Bocanovic letošní rozpočet navrhli co nejúsporněji, rovněž nejsou schopni pokrýt spoustu investičních a neinvestičních akcí v obci.

„Chybí nám finance na vybudování dětského hřiště a rekonstrukci starého fotbalového hřiště, na nové multifunkční s umělým povrchem. Dále bychom potřebovali částku na výstavbu chodníku v obci kolem krajské silnice III/01144 a zpevnění břehů Černého potoka, který při povodních ohrožuje soukromé pozemky a domy občanů obce,“ upřesnil starosta obce Martin Paduch. Bocanovičtí by dále uvítali rekonstrukci kulturního domu, obecního úřadu, mateřské školky i knihovny.

„Také nás tíží oprava místních komunikací číslo 197 a 198, oprava příkopů a vodních propustí kolem obecních cest,“ povzdechl si starosta.

Vedení obce a zastupitelstvo Bašky se při schvalování rozpočtu pro rok 2011 snažili zachovat schéma finančního rozdělení v jednotlivých kapitolách v obdobném rozsahu jako v uplynulém roce.

„Nicméně je zřejmé, že redukce finančních prostředků plynoucí do obecních pokladen se dotkne také naší obce. Jako příklad lze uvést snížení dotačních finančních prostředků v souvislosti s vytvořením pracovních míst pro občany obce vedené na úřadu práce, kdy v loňském roce bylo čerpáno pro naši obec zhruba 900 tisíc korun. Zatímco v tomto roce se bude tato částka pohybovat okolo 200 tisíc korun,“ uvedla starostka obce Irena Babicová. Díky tomu, že v tomto roce začnou s realizací splaškové kanalizace, jsou nuceni například v oblasti kultury a sportu držet pouze nezbytné náklady a o další možné finanční prostředky se pokusí žádat prostřednictvím grantových a dotačních titulů.

„Šli jsme cestou ponížení objemu rozpočtovaných položek. Například na granty z jednoho milionu na 650 tisíc, opravy komunikací z 1,5 na 1 milion korun. Některé velké projekty, jakým je například výstavba Obecní víceúčelové budovy, jsme odsunuli na pozdější léta,“ prozradil Rudolf Bilko, starosta Vendryně.

V Třanovicích počítají jen s nejnutnějším. „Pro nás je důležité pokrýt vlastní zdroje k akcím, na které máme příslib nebo očekáváme dotace. Potřeby jsou značné jen v základních povinnostech zabezpečení chodu obce, opravy komunikací, lávek, mostků, úprava a údržba zeleně a podobně. Zatím nejsme schopni si přesně naplánovat co budeme schopni realizovat,“ řekl starosta obce Jan Tomiczek.

Šetřit musí i v Čeladné. „V letošním roce budeme muset omezit opravy místních komunikací, nedojde na rozšíření veřejného osvětlení do okrajových částí obce, omezíme i příspěvky zájmovým sdružením,“ uzavřel celou situaci Pavol Lukša, starosta Čeladné.