„Nálada je mezi hasiči rozjitřená a rozpolcená, zpočátku byla reakce na úmysl sloučení obou jednotek velmi bouřlivá, ale postupně se uklidňuje. Pořád z toho ale lidé mají smíšené pocity. Někdo je pro, někdo proti,“ popsal náladu mezi dobrovolnými hasiči z Morávky jejich velitel Karel Štefek. „Myslím, že sloučení nakonec přinese pro obě jednotky výhody, hlavně finanční. Je ale těžké překonat odpor některých členů,“ dodal Karel Štefek. Ani hasiči v Pražmě neměli na sloučení zcela jednotný názor. „Hlavně mladí hasiči vidí na sloučení spíše pozitiva a většinou jim nevadí. Někteří starší hasiči byli naopak zpočátku většinou proti němu. Myslím, že sloučení jednotek přinese výhody, hlavně budeme moci dostat nové auto. Bude teď hlavně důležité, abychom se dokázali mezi sebou všichni domluvit,“ řekl velitel dobrovolných hasičů z Pražma Petr Jerglík. Odpůrci sloučení z Morávky se obávají hlavně toho, že obec do projektu vloží peníze a výhody pak bude čerpat jen Pražmo, a také sloučení vnímají jako zrušení jejich sboru. U obou pak sehrává velkou roli i patriotismus.

Aby ke sloučení vůbec mohlo dojít, obě obce musely nejprve založit Svazek obcí Morávka – Pražmo, který byl zaregistrován právě minulý týden a na jeho podkladě budou obce moci spolupracovat i v dalších oblastech. Podle starostů si sloučením jednotek obě obce polepší. „Sbor dobrovolných hasičů Pražmo byl zařazen jako jednotka požární ochrany 3, která může zasahovat i mimo obec. Hasiči z Morávky byli zařazeni jako JPO 5 pro zásahy pouze na území obce. Po sloučení budou obě jednotky zařazeny jako JPO 3. Pro hasiče z Morávky to znamená nejen zvýšení prestiže, ale také lepší nové vybavení. Naopak obec Pražmo díky sloučení může požádat o dotaci na nové hasičské auto, na kterou by bez Morávky neměla šanci dosáhnout. Obě obce si tak vzájemně vypomůžou. Myslím, že sloučení je výhodné pro všechny,“ vysvětlil starosta Pražma Marek Kaniok.

Na pořízení nového hasičského auta v současné době probíhá výběrové řízení a na podzim by už mělo hasičům stát v garáži. Bude stát kolem pěti milionů korun a bude stát vždy půl roku v hasičské zbrojnici v Pražmě a dalšího půl roku u hasičů na Morávce. „Sloučení je výhodné i pro Morávku. Pro naše hasiče to znamená větší prestiž. Zařazením do vyšší třídy JPO získají také nárok na další dotace. Navíc budou moci vyjíždět k zásahům i mimo obec, což pro ně také určitě bude zajímavější a přitažlivější, určitě přeci nechtějí jen sedět v hasičárně se zastaralou technikou, ale chtějí jezdit a pomáhat lidem,“ shrnul starosta Morávky Zdeněk Ševčík. Dodal, že sloučená jednotka bude mít více také peněz, protože financována z rozpočtu dvou obcí. Hasiči z Morávky se mohou už nyní těšit na nové dovybavení v podobě elektrocentrály a ponorného čerpadla za zhruba devadesát tisíc korun. Úpravami budou muset projít i obě hasičské zbrojnice.