Skatulův hliník
Skládka se nachází kousek od letiště v Místku v části Bahno, rozkládá se na ploše více než 33 tisíc metrů čtverečních a sahá místy až do šestimetrové hloubky. Na skládce by mělo být uloženo přes 340 tisíc tun odpadů z výroby, často s obsahem škodlivých látek. Odpady včetně zelené skalice, dehtů, neutralizovaných i kapalných kalů tam byly naváženy skoro 40 let. Stát se v minulosti zavázal, že skládku zlikviduje.

Vláda schválila zadání významné veřejné zakázky na likvidaci dávné ekologické zátěže v lednu. Na konci března pak Ministerstvo financí vyhlásilo tendr na sanaci, lhůta pro podání nabídek měla končit ve čtvrtek. Jenže o pár týdnů později byl termín prodloužen o více než měsíc nabídku lze podat do 23. července.

„Potom bude vyhodnocení. Předpokládáme, že někdy v září tohoto roku by mohla být podepsána smlouva," řekl při červnovém jednání frýdecko-místeckých zastupitelů náměstek primátora Karel Deutscher. Pokud vše vyjde, sanace by mohla začít ještě letos. Hodnota veřejné zakázky se odhaduje na více než tři čtvrtě miliardy korun.

Aby se centru Frýdku-Místku ulevilo od tisíců projíždějících aut a kamionů, tomu nebrání jen Skatulův hliník. Přípravné práce pro stavbu obchvatu brzdí i přehmaty ze strany státu.

Začít stavět se podle optimistických odhadů mělo na jaře příštího roku. Ministerstvo dopravy ale pochybilo při vydání stavebního povolení na část trasy, která zasahuje do chráněného území přes řeku Morávku. Úředníci rozhodli na základě správního rozhodnutí, které bylo nepravomocné.

Kdy začne stavba?

To může významně ohrozit termín zahájení stavby. Letos totiž nabyla účinnosti novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V překladu to znamená, že Ministerstvo dopravy vyzvalo Ředitelství silnic a dálnic, které má výstavbu obchvatu na starosti, k doložení aktuálních dokumentů EIA výsledného vlivu stavby na životní prostředí, které budou v souladu se zmíněnou novelou.

„Termín na doplnění potřebných stanovisek je stanoven do konce června příštího roku a celý další rok může město čekat na vydání stavebního povolení. Prakticky tak hrozí oddálení výstavby obchvatu až o dva roky," upozornila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

V krajním případě vedení města nevylučuje upozornit na komplikace ani nátlakovými akcemi, třeba blokádou průtahu městem. „V nejbližších dnech zašleme dopis premiérovi a ministrovi dopravy, ve kterém je chceme informovat o celé situaci a upozornit na neuspokojivý vývoj přípravy výstavby obchvatu," uvedl Karel Deutscher.