O výstavbě obchvatu se hovoří již desítky let, proběhlo nespočet diskuzí, různých odvolání a dalších komplikací, kvůli nimž se rok od roku vidina konečné stavby značně oddalovala.

Zdá se, že se však přece ledy hnuly. Velmi důležitou zprávu a ujištění přivezl nedávno na frýdecko-místeckou radnici nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jiří Švorc. Obchvat má zelenou a byl zařazen mezi prioritní akce. „Takzvaná superkoncepce ministerstva dopravy počítá se zahájením výstavby v letech 2011–2014. Bylo nám sděleno, že obchvat Frýdku-Místku má prioritu a hlavně nás návštěva ředitele Švorce ujistila v tom, že je vůle hnát věci kupředu. Přislíbil i dostatek financí na nutné výkupy, které dále pokračují,“ informoval náměstek primátora Frýdku-Místku Dalibor Hrabec.

Dle dalších informací se pokračuje na přípravách stavby, majetkoprávním vypořádávání a podávání žádostí o povolení. V současné době je vykoupeno přibližně 81 procent potřebných pro stavbu. V rámci majetkoprávní činnosti je nutné dokončit vyvlastňovací řízení a vypořádání smluv o věcných břemenech. Pak budou postupně podávány žádosti o stavební povolení na jednotlivé objekty stavby. Bylo vydáno 49 souhlasů s demolicí, z toho je již 23 staveb zdemolováno.

„Je fajn konečně vidět světlo na konci tunelu a naštěstí nemluvíme o tom absurdním nápadu nahradit obchvat podkopáním města, což navrhovali ekologové bojkotující naše snažení o to, aby se Frýdku-Místku konečně dopravně ulevilo,“ neskrýval dobrou náladu po setkání primátor Petr Cvik.

„Stavba na úseku Rychaltice Frýdek-Místek je momentálně zazimovaná, i když se i tam díky nedávným relativně teplým dnům prováděly některé práce. Většina z přibližně 3 miliard tam teprve bude investována. Takto velká stavba v blízkosti zástavby samozřejmě způsobuje značné problémy občanům Zelinkovic a Lysůvek. Tyto problémy se ve spolupráci s místním osadním výborem snažíme průběžně řešit," prozradil Dalibor Hrabec.

Přesná částka, kterou celá tato stavba spolkne, není prozatím známa. Lze ji však přibližně odhadnout – vlastní obchvat (R48-Obchvat) zhruba 4–5 miliard a propojka R56-R48 1 miliarda. V současnosti stavěný úsek od Rychaltic asi 3 miliardy.

V minulosti mezi významná data patřil 28. březen 1995, kdy zastupitelé města schválili jižní variantu. Severní trasa byla zamítnuta – geologové zjistili, že je tam naprosto nevhodné podloží, které stavbu obchvatu znemožňuje.

Rok 2005 byl ve znamení odvolávání. Občanského sdružení Beskydčan nesouhlasilo s jižní variantou obchvatu, které má zasáhnout i část území nivy řeky Morávky. Dvakrát se jim tak podařilo zrušit souhlas s výstavbou plánovaného obchvatu. Na neúnosný stav dopravní situace a obavy z plánovaného zahájení výstavby průmyslové zóny v Nošovicích, díky které se dalo očekávat zvýšený provoz nákladních aut, reagovalo v roce 2006 bývalé vedení města. Obrátilo se na ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana s žádostí o pomoc při řešení celé situace. „Dnes to vypadá tak, že již byla překročena hranice čtyřiceti tisíc projíždějících automobilů za čtyřiadvacet hodin, což je pro střed města a místní obyvatele neúnosná zátěž. Součástí provozu je i kamionová doprava. S výstavbou automobilky by mohlo v horizontu několika měsíců dojít k závažnému dopravnímu kolapsu,“ popsal tehdy v dopise Petr Cvik.

Koncem roku 2007 vydal Stavební úřad Frýdku-Místku nové územního rozhodnutí, pro stavbu R 48 úsek Rychaltice – Místek, která je součástí obchvatu. Zdálo se, že konečně dojde k nějakému posunu, nicméně rok 2008 přinesl opět spoustu změn.

Sdružení Beskydčan přichází se žádostí o předběžné opatření zabránění začátku výstavby, všechny zúčastněné strany nyní čekaly do července na verdikt soudního sporu. Krajský soud v Ostravě zrušil žaloby Beskydčanu a svitla nová naděje – přípravy na výstavbu obchvatu mohly pokračovat. Bohužel jen do doby, kdy se objevil problém s nevyhovujícím mostem na mezinárodní silnici č. I/48 (E462) v centru města, kde muselo v důsledku poškození mostních závěrů dojít k rekonstrukci. Ještě než došlo k ukončení těchto oprav, objevuje se znovu na scéně ekologické sdružení Beskydčan. Stížnosti, odvolávání, soudy, až konečně 2. prosince 2009 proběhl v Chlebovicích první slavnostní výkop.

Nedostatek peněz a vládní škrty byly však důvodem k tomu, že ministr dopravy Vít Bárta pozastavil veškeré další přípravy na tuto výstavbu. Stalo se tak 13. srpna 2010. Hned po této informaci tehdy náměstek primátora Petr Cvik písemně kontaktoval ministra Bártu a pozval jej do Frýdku-Místku, aby se sám na vlastní oči přesvědčil o nezbytnosti obchvatu. Vít Bárta pozvání přijal a v závěru schůzky prohlásil: „Není důvod nepokračovat, pokud se dají udělat nějaké kroky, které nás nic nestojí“. Píše se rok 2011. Na celou historii výstavby obchvatu se sešlo spousty názorů a kritik. Jedno je však jisté. Téměř všichni si přejí, aby už konečně stál.