„Od zapracování silničního obchvatu města do územního plánu už uplynulo dvanáct let. Průtahem nyní projíždí čtyřicet tisíc automobilů denně a koncem letošního roku po zahájení výroby v automobilce Hyundai se provoz zvýší nejméně o dalších tisíc automobilů denně. Přestože je výstavba obchvatu města součástí všech plánů a záměrů státu i kraje a je dokonce označena i jako superpriorita číslo 1, příprava stavby nepokračuje a její výstavba je v nedohlednu,“ uvedl viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Vítek, který spolu se senátorem Františkem Kopeckým (ODS) a poslancem parlamentu Karlem Sehořem (ODS) nové sdružení založil.

„K založení sdružení nás vedly hlavně obavy občanů ze ztížení podnikání a zhoršení kvality života ve městě,“ upřesnil Pavel Vítek. Sdružení počítá se spoluprací se státními orgány, se zástupci občanských iniciativ, krajské hospodářské komory i s podnikateli, dodavateli stavby a občany. „Rádi bychom také využili zkušeností těch sdružení, které napomohly obdobným stavbám,“ dodal Pavel Vítek.

Impulsem ke vzniku sdružení byla blokáda průtahu, kterou plánují představitelé města. „Vedení města, které v přípravě stavby trpělo dlouhodobou nečinností, chce protestovat proti státním úřadům ve chvíli, kdy je stavba ze strany státu stoprocentně zajištěna. Už v loňském státním rozpočtu bylo na stavbu obchvatu vyčleněno 500 milionů korun, letos je to 340 milionů. Kvůli nepřipravenosti stavby však tyto peníze budou použity jinde,“ podotkl Pavel Vítek. Dodal, že jedinou překážkou stavby jsou nyní někteří občané, kteří prostřednictvím občanských iniciativ po mnoha letech přehlížení ze strany města hájí přírodu a své zájmy.

„Jakoukoli iniciativu vedoucí k co nejrychlejšímu zahájení výstavby obchvatu města samozřejmě vítáme,“ reagoval na vznik sdružení náměstek primátorky Michal Pobucký (ČSSD). „Územní rozhodnutí již byla vydána. Nyní probíhá výkup pozemků, z 85 procent jsou už vykoupeny na dvou ze tří částí obchvatu, který se neobejde bez vyvlastňovacího řízení. Poté, co Ředitelství silnic a dálnic získá všechny pozemky, bude vydáno stavební povolení a obchvat by se mohl začít budovat,“ konstatoval Pobucký.

„Bohužel ekologické sdružení Beskydčan podalo proti územnímu rozhodnutí odvolání a snaží se stavbu zablokovat. V zájmu ochrany lokálních zájmů životního prostředí ale přispívá k poškozování zdraví občanů města. O správnosti umístění obchvatu bude rozhodovat Krajský soud, do jehož rozhodování nelze vstupovat. Tím je manévrovací prostor právě vzniklé iniciativy velice malý,“ upozornil Michal Pobucký.