„Vždycky jsme věřili, že nakonec zvítězí rozum nad ekologickými demagogy, kteří si k naplnění svých vlastních cílů klidně vezmou jako rukojmí všechny občany Frýdku-Místku,“ glosoval verdikt soudu náměstek primátorky Petr Cvik. Náměstek primátorky Michal Pobucký rozhodnutí soudu označil za velké vítězství.

„Velice důležité je, že opravné prostředky v dané věci již nejsou přípustné, takže veškeré problémy jsou nyní vyřešeny. Jakmile bude mít Ředitelství silnic a dálnic ČR všechny pozemky, mohou zažádat o stavební povolení a začít stavět. Je jasné, že lidé, kteří nebudou chtít podepsat smlouvu o odkupu půdy, musí počítat s vyvlastňovacím procesem ve veřejném zájmu. Telefonoval jsem s ředitelstvím a podle jejich informací je nyní předpoklad, že se v příštím roce začne stavět,“ informoval Michal Pobucký, který má výstavbu obchvatu za město na starosti.

Nicméně žaloba, kterou Beskydčan podal proti Krajskému úřadu a jíž se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, jímž byla stavba obchvatu umístěna na pozemcích katastrálních území Dobrá, Frýdek, Kunčičky u Bašky, Místek, Panské Nové Dvory a Staré Město,jako taková trvá. „Jde o to, že soud nejprve přiznal odkladný účinek, který stavbu zablokoval, protože potřeboval prošetřit, zda může dojít k nevratným škodám, než se rozhodne o věci samé. Zjistil, že nemůže, proto odkladný účinek zrušil. Oceňuji, že soud nehodlá rozhodovat o skácení každého stromu, což je zřejmě představa Beskyčanu, jak by měla ochrana přírody v jejich pojetí vypadat,“ radoval se Michal Pobucký.

Usnesením soudu bylo zdůrazněno, že kácení dřevin, ať už rostoucích mimo les nebo na lesních pozemcích, bude povoleno příslušnými orgány nezávisle na probíhajícím soudním sporu za splnění potřebných podmínek. „Samotný soud o žalobě Beskydčanu může probíhat ještě dlouho, ale výstavba obchvatu už není blokována,“ uzavřel náměstek Michal Pobucký. Jednatel občanského sdružení Beskydčan Leo Košťál poté, co se rozhodnutí dověděl, neskrýval zklamání. „Strašně mě to mrzí. Mám ovšem vážné obavy, jestli to není ukázka podjatosti soudu. Napadnout to ale nepůjde. I když nás zástupci města častovali drsnými výrazy, až čas ukáže, že se jedná o nesmyslnou variantu, která poškodí nejen přírodu,“ zamyslel se včera skleslým hlasem Leo Košťál.