„Vlastníci pozemků budou dopisem dopředu pozváni k šetření jejich pozemků. Současně jim bude zaslán snímek pozemků s vyznačením bodů, které budou šetřeny a žádostí, aby se dopředu dohodli s vlastníky sousedních pozemků na jejich umístění v terénu. Pracovníci katastrálního úřadu pak provedou vyšetření a zaměření dohodnutých bodů. Pokud se vlastníci nedohodnou na průběhu hranice v terénu, bude převzata stávající mapa, případné další určení vlastnické hranice probíhá dále soudní cestou,“ řekla starostka Dobratic Alena Kacířová.

Geometrické zaměření hranic pozemků bude hrazeno ze státního rozpočtu. S obnovou mapy souvisí plánovaná akce rekonstrukce povrchu komunikace na Bukovicích.