Na vybudování protihlukových opatření u vytížené cesty čekají obyvatelé obce už několik let. Pracovat se kvůli vysokým nákladům bude ale na etapy. První z nich řeší výstavbu protihlukových stěn v celkové délce necelých šesti kilometrů. Rozsah protihlukových opatření vychází z aktualizované hlukové studie.

„Podněty k řešení překračování hlukové zátěže v této lokalitě vycházejí ze stížností obyvatel rodinných domů, které jsou situovány v lokalitě dotčené danou komunikací,“ uvedlo ŘSD.

Předpokládaná hodnota zakázky činí přes pětatřicet milionů korun bez DPH. ŘSD předpokládá, že stavební práce, které mají trvat čtyři měsíce, by měly začít ještě letos.

„V lokalitě jsou již zbudovány protihlukové stěny, které budou dle výsledků z aktualizované hlukové studie demolovány a budou zbudovány nové protihlukové stěny ve větším rozsahu, vyšší výšky, v lepším materiálovém provedení a o vyšší pohltivosti,“ stojí v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Práce by neměly výrazně omezit silniční provoz.